Nyheter

Utbildningsstyrelsen söker samarbetspartner för revidering av grunderna för yrkesinriktade examina

Utbildning och examina Examensgrunder
Utbildningsstyrelsen söker via ett dynamiskt inköpssystem samarbetspartner till projekt för revidering av examensgrunderna. Via systemet konkurrensutsätts årligen ett sakkunnigarbete som förbereder ett tjugotal grunder för yrkesinriktade examina. Som bäst begär man om anbud för arbete med fem examensgrunder.
Ihmisiä pöydän äärellä keskustelelmassa.

Bedömning av kunnande revideras i alla grunder för grundexamina senast 1.8.2024. Revideringen genomförs stegvis. De första grunderna för grundexamina där bedömning av kunnande genomförs med gemensamma kriterier trädde i kraft 1.8.2020. En del av revideringen av grunderna för grundexamina är till sin karaktär en helhetsrevidering och i en del gör man en ändring i bedömningen av kunnandet och eventuellt mindre revideringen som utgår från arbetslivets behov. 

Flera revideringsprojekt för examensgrunder finns för tillfället i anbudsskedet. För närvarande söker vi samarbetspartner för att förbereda ett sakkunnigarbete för grunderna för grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning samt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Därtill söker vi samarbetspartner till två andra projekt, där uppgiften  är att identifiera  och definiera det gemensamma kunnandet inom digital och hållbar utveckling i yrkesinriktade examina. Projekten som är i anbudsskedet är ”Kestävän tulevaisuuden ammatillinen osaaminen” och  ”Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen" (examensdelarna har ännu inte någon svensk översättning).

Endast de som ansluter sig till Utbildningsstyrelsens dynamiska inköpsssystem kan delta i upphandlingen av sakkunnigarbete för revideringen av grunderna för yrkesinriktade examina. De som är intresserade av att vara med och utveckla examensgrunderna kan fortfarande ansluta sig till  inköpssystemet.