Nyheter

Utbildningsstyrelsens avgående generaldirektör Olli-Pekka Heinonen: Det finländska utbildningssystemets framtid ligger i vår förmåga att finna de bästa sidorna hos varandra

Aktuellt
Då den nästan femåriga eran som Utbildningsstyrelsens generaldirektör går mot sitt slut blickar Olli-Pekka Heinonen både tillbaka på de gångna åren och mot framtiden. Vilken är Utbildningsstyrelsens roll som sakkunnigorganisation, med ett verksamhetsfält som blir bredare hela tiden? Och på vilket sätt har förtroendet varit en bidragande faktor till att Utbildningsstyrelsen har en fungerande verksamhet, och vad är det som gör framtiden för utbildningen så oförutsägbar?
Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen

Gräddtårtor och månraketer

Olli-Pekka Heinonen avgår som generaldirektör strax innan hans 5-åriga ämbetsperiod upphör. Från och med den 1 maj 2021 tar han över rodret vid den internationella IB-organisationen. Under Heinonens tid har Utbildningsstyrelsen blivit en kundorienterad utvecklingsorganisation. Att en organisation är kundorienterad innebär enligt Heinonen ändå inte att ämbetsverket erbjuder färdiga produkter på samma sätt som man köper tårtor direkt över disken vid ett konditori.

 − Vi är en kundorienterad organisation i det avseendet att vår uppgift är att betjäna eleverna och de studerande samt alla de som arbetar med utbildning, pedagogik och internationalisering. Men ändå inte i det avseendet att vi sitter på andra sidan om en disk och man skulle kunna köpa någon färdig, slutförd produkt av oss. Vi utvecklar tillsammans en högklassig utbildning och internationell verksamhet. En gräddtårta kan tillredas enligt ett recept och med hjälp av teknik kan vi skjuta upp en månraket i rymden, men utbildning och internationalisering kan inte göras klart på en gång enligt en modell. Vi står med våra kunder på samma sida om disken: redo att flexibelt anpassa oss till förändringar. 

Bevis på förtroende

Utbildningsstyrelsens verksamhetsfält håller på att utvidgas till att i högre grad omfatta livslångt lärande, samtidigt som det också i övrigt utvecklas hela tiden på olika sätt. 

− Jag ser det som ett stort bevis på förtroende för hur Utbildningsstyrelsen har skött sina uppgifter: ämbetsverket är ett fungerande verktyg och har beredskap att ta emot nya och bredare uppdrag. För det här ska personalen ha tack – de har skött det här arbetet med gott resultat. Vi har lyckats nå fram med vårt budskap om att vi inte bara finns till som en administrativ stödfunktion, utan det är tryggt att ge oss resurser för att få saker och ting gjorda. De uppgifter som vi sköter är en del av kärnan i undervisningen, lärandet och internationaliseringen – inte förvaltningen. Vi finns till för människorna. 

Mot en okänd framtid

Det finländska utbildningssystemet hör till de främsta i världen. Hur länge kommer det att vara så, och med vilka förutsättningar? Enligt Heinonen är lösningen att vi behöver kunna nå vår fulla potential.

– Vi har alla förutsättningar som krävs: ett fredligt samhälle, där lokala samfund kraftigt stöder skolans uppdrag, högt utbildade lärare, bra samarbete mellan hemmen och skolorna och en stark laglig grund att luta sig mot. 

Han påminner ändå om att den framgång vi har idag bygger på helt andra saker. 

– Det arv min generation har fått grundar sig på att det har varit möjligt att förutse framtiden. Tidigare generationer har vetat vilka kunskaper och färdigheter vi kommer att behöva. Idag är skillnaden den att vi inte kan förutse vilka utmaningar den generation som nu börjar sin skolgång kommer att möta i framtiden. Den fundamentala frågan är: vad innebär det att vara människa nu och i framtiden? 

Heinonen lyfter fram att utöver att vi behöver kunskaper och färdigheter kommer betoningen i framtiden även att ligga på vad vi kan göra med dessa. Det handlar om attityder och värderingar. 

– Det viktigaste kommer i framtiden att vara att vi har förmåga att arbeta tillsammans med andra. När den artificiella intelligensen sköter uppgifter som kräver rationellt beslutsfattande, kommer människans arbete i sin tur att fokusera på hur vi kan hjälpa varandra och hur vi uppnår gemensamma mål. 

Hur får vi då fram de bästa sidorna hos varandra?

– I världen finns många fenomen och forum som framhäver de sämsta sidorna hos oss människor. Om vi fortsätter så här, kommer vi aldrig att kunna anlita så många experter och yrkesutbildade som krävs för att vi ska kunna lösa de problem med den psykiska hälsan som vi orsakar varandra. Lösningen finns i hur vi bildar och utbildar oss själva i strävan efter att göra väl och stödja varandra. Det här är grundläggande frågor också inom utbildningen och det verksamhetsfält där Utbildningsstyrelsen fungerar: hur vi får varandra, vår natur och hela vår planet att blomma upp och nå sin fulla potential.

Som Heinonens ställföreträdare fungerar direktör Samu Seitsalo för tiden 1.530.6.2021, dock ändå högst fram tills en ny generaldirektör tillsätts genom ansökningsförfarande.