Nyheter

Verktyg för kvalitetsledning av individuella studievägar

Utbildning och examina Yrkesutbildning Ledning och förvaltning Kvalitet och utveckling
Utbildningsstyrelsen har tillsammans med yrkesutbildningsanordnarna samlat stöd- och handledningsmaterial, för att främja genomförande av individuella studievägar av hög kvalitet. Materialet skapades i ett projekt gällande kvalitetssäkring som Europeiska kommissionen finansierade. Det nyss publicerade materialet är riktat till yrkespedagogiska lärarhögskolor samt aktörer inom yrkesutbildningen.
Kuvituskuvassa näkyy jalat ja keltaiset saappaat kalliolla

Utbildningsstyrelsen ordnade 3.12.2020 ett webinarium om individuella studievägar. I webinariet deltog över 170 intresserade. Deltagarna representerade mångsidigt olika yrkesutbildningsanordnare, yrkespedagogiska lärarhögskolor, arbets- och näringslivet och utbildningsadministration.

”Många olika aktörer deltar i uppgörandet av individuella studievägar.  Under webinariet fick vi lyssna till lärares, arbetslivsrepresentanters samt studerandes åsikter om hur den individuella studievägen kunde förstärkas och kvaliteten försäkras”, berättar överingenjör Inga Sihvo från Utbildningsstyrelsen.

Det centrala under webinariet var att dela med sig av goda modeller. Under webinariet publicerades även nytt material som stöd för genomförandet av kvalitativa studievägar.

 

Verktyg för kvalitetssäkring

Verktyg för kvalitetssäkring är riktat till yrkespedagogiska lärarhögskolor samt för den personal i yrkesutbildning som arbetar inom undervisning, handledning och stödfunktioner. Med hjälp av materialet, får man en helhetsbild av de individuella studievägarna för studerande i yrkesutbildning

Materialet kan även användas vid introduktion av personalen eller som stöd i kvalitetssäkring och utveckling

Även de yrkespedagogiska lärarhögskolorna, nätverket för kvalitetsarbete inom yrkesutbildning som Utbildningsstyrelsen koordinerar samt arbetslivskommissionerna deltog i utarbetande av materialet.

Under våren 2021 är det meningen att publicera mer material. Under arbete är för tillfället en video, för arbetslivet, som uppmuntrar till att genomföra en kvalitativ undervisning även på arbetsplatsen

 

Utbildningsstyrelsen som referenspunkt för kvalitetsledningen

Handlednings- och stödmaterialet har utarbetats som en del av ett projekt som ska stöda verksamheten vid referenspunkterna för kvalitetsledningen

I Finland fungerar Utbildningsstyrelsen som referenspunkt för kvalitetsledningen och projektet finansieras av Europeiska kommissionens Erasmus + Program. 

Utbildningsstyrelsen främjar gemensamt lärande och uppmuntrar till arbete inom kvalitetsledning för aktörer inom yrkesutbildningen.

Kvalitetsarbetet stöds förutom av nätverket för kvalitetsarbete inom yrkesutbildningen och referenspunkten för kvalitetsledning även med statsunderstöd med vilka man främjar genomförandet av kvalitetsstrategi och programmet ”Rätt att kunna”.

 

Mer information

Mer information om stöd- och handledningsmaterialen ger överingenjör Inga Sihvo per epost inga.sihvo [at] oph.fi eller på nummer 029 533 1560