Nyheter

Webbsidor om erkännande av examina har utökats och handboken för erkännande av en utbildning inom småbarnspedagogik publicerats

Tjänster Småbarnspedagogik Högskoleutbildning Erkännande av examina Integration
Webbsidor om erkännande av examina har utökats. Nya innehåll är webbsidor till dem som har fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen, webbsidor om erkännande av examina för arbetsgivare och handboken för erkännande av en utbildning inom småbarnspedagogik som avlagts utomlands.
Työpöytä

Webbsidor till dem som har fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen

Dessa webbsidor innehåller anvisningar till dem som har fått et beslut från Utbildningsstyrelsen om erkännande eller jämställande av en examen som avlagts utomlands. Webbsidor innehåller allmänt information till dem som fått ett beslut samt yrkesspecifika anvisningar till bland annat lärarna och anställda inom småbarnspedagogik.

 

Länk: Webbsidor till dem som har fått ett beslut från Utbildningsstyrelsen

 

Webbsidor om erkännande av examina för arbetsgivare

Dessa webbsidor innehåller allmänt information om erkännande av examina avlagt utomlands för arbetsgivare. Med hjälp av dessa sidor kan du utreda om en arbetssökande måste ansöka om erkännande av sin examen samt anvisningar om hur du kan själv bedöma behörigheten hos en arbetssökande som avlagt sin examen utomlands.

 

Länk: Webbsidor om erkännande av examina för arbetsgivare

 

Handboken för erkännande av en utbildning inom småbarnspedagogik

Handboken för erkännande av en utbildning inom småbarnspedagogik som avlagts utomlands är i första hand avsedd för experter som arbetar med personer som avlagt en examen utomlands.

I slutet av handboken finns ett diagram som kan användas för att utreda hur man kan bli behörig till uppgifter inom småbarnspedagogik i Finland med en utländsk utbildning.

 

Länk: Hanboken för erkännande av en utbildning inom småbarnspedagogik