Meddelanden

32 700 sökande deltog i vårens första gemensamma ansökan till högskolorna

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Rekordmånga sökte till högskolornas utbildningar på främmande språk och till Konsthögskolans utbildningar: ca 10 000 flera sökande än i motsvarande ansökan förra våren. Jämfört med ifjol fanns det 500 stycken flera nybörjarplatser i år.
Kuvituskuva, nuoret liitutaulun ääressä

Ansökningstiden till högskolornas första gemensamma ansökan våren 2022 tog slut onsdagen den 19 januari. I ansökan erbjuds ca 6 000 nybörjarplatser i ca 320 ansökningsmål. Detta är fler än ifjol då det erbjöds 5 500 nybörjarplatser i 270 utbildningar. Av nybörjarplatserna är två tredjedelar i yrkeshögskolorna och resten i universiteten. 

Sammanlagt deltog ca 32 700 sökande i ansökan, varav 3 900 sökte till Konstuniversitetet. Av de sökande var ca 24 400 från något annat land än Finland. Majoriteten, dvs 22 500 sökande var medborgare i ett land utanför EU/EES området. Bland de sökande var de största medborgarskapsgrupperna Finland, Nigeria, Bangladesh, Nepal och Pakistan.

Stor variation i tävlingen om nybörjarplatser mellan utbildningsområdena

Antalsmässigt flest sökande lockade utbildningsområdena handel, administration och juridik, databehandling och kommunikation samt hälsovård och välfärd.

Tävlingen om nybörjarplatserna är hårdast i de konstnärliga och kulturområdena (ca 15 sökande/nybörjarplats), tjänstebranschen (ca 12 sökande/nybörjarplats) och samhallsvetenskapliga områdena (ca 11 sökande/nybörjarplats). 

Minst antal sökande i förhållande till nybörjarplatser finns på de humanistiska områdena (ca 3 sökande/nybörjarplats) samt på både De pedagogiska områdena och de naturvetenskapliga områdena (ca 6 sökande/nybörjarplats i vartdera området).

Antagningsresultaten publiceras senast i början av juni

Till följande går högskolorna igenom sina ansökningar och ordnar urvalsprov. Antagningsresultaten för vårens första gemensamma ansökan publiceras från och med månadsskiftet januari-februari. Samtliga resultat publiceras senast 3 juni.

Sökande kan följa med antagningssituationen i tjänsten Min Studieinfo. Antagna studerande får automatiskt information om sin antagning per epost.

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna i slutet av mars

Högskolornas andra gemensamma ansökan är 16.3–30.3.2022. Då söker man till universitetens och yrkeshögskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar.

Mer statistik kommer att uppdateras i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen om några dagar (välj som filter utbildningens begynnelseår 2022, utbildningens begynnelsetermin höst och ansökningssätt gemensam ansökan och ansöknigstid 1). 

Ytterligare information:

  • Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi, tfn 029 533 1615
  • Planerare Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi,  tfn 029 533 1758