Meddelanden

43 390 sökande till högskolorna i höstens gemensamma ansökan

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I höstens gemensamma ansökan ansökte sammanlagt 43 390 personer till yrkeshögskolor och universitet. Det här är 9 060 mer sökande än i motsvarande ansökan år 2021. Det fanns över 9 500 nybörjarplatser att söka till vid utbildningar som börjar i januari 2023.
Tutkintovienti avautuu kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 98 % till en yrkeshögskola. 1 % ansökte till både och, och endast 1 % sökte enbart till ett universitet. Flest antal sökande fanns inom området handel, administration och juridik, de samhällsvetenskapliga områdena och området databehandling och kommunikation (IKT).

I ansökan kunde man söka till sex ansökningsmål. I medeltal ansökte man till 2,7 ansökningsmål.

Största delen av de utbildningar gick att söka till riktades till sökande som avlagt en examen på andra stadiet. Till dessa utbildningar sökte sammanlagt 37 430 personer, och 50 % av nybörjarplatserna är reserverade till sökande som ansöker om sin första högskoleplats. Därtill erbjuds ca 900 studieplatser vid yrkeshögskolornas utbildningar som leder till en högre yrkeshögskoleexamen samt vid universitetens magisterutbildningar.

Antagningen genomförs i oktober och november

Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns 50–60 % av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 % och 100 %. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för förstagångssökande. Resultaten av den betygsbaserade antagningen publiceras senast 20.10.2022.

Till näst kontrollerar högskolorna sina ansökningar och den sökande har tid att lämna in de bilagor som behövs ännu efter att ansökningstiden gått ut. Urvalsprov arrangeras längs hösten, bland annat arrangeras yrkeshögskolornas gemensamma urvalsprov 30.10–3.11.2022 vid yrkeshögskolorna runtom i Finland.

Samtliga antagningsresultat för den gemensamma ansökan publiceras 25.11.2022.

 

 

Texten korrigerad 16.9 kl. 10.12. Den sista dagen för den gemensamma ansökan korrigerad. Rätt dag var onsdag 14.9.