Nyheter

Ändringar i föreskriften om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Utbildning och examina Yrkesutbildning Bedömning och betyg
En lagändring om utbildningsexport inom yrkesutbildningen trädde i kraft 1.1.2022. På grund av lagändringen har Utbildningsstyrelsen reviderat föreskriften om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildningen. Den reviderade betygsföreskriften träder i kraft 15.1.2022.
Kädet yhteen puristettuina

Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-2147-2020) om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning ändrar från och med 15.1.2022.

Bakgrunden till ändringen är ett tillägg i lagen om yrkesutbildning ( L 531/2017, 15 a och 15 b) som trädde i kraft 1.1.2022. I fortsättningen kan man i examensutbildning till vissa delar avvika från de examensgrunder som styr anordnandet av yrkesutbildning. Ändringarna är möjliga i sådana fall där de är nödvändiga för uppdragsutbildning och examensutbildning utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I utbildningsexport följer man dock även de centrala kraven på yrkesskicklighet eller mål för kunnande som bestämts i examensgrunderna och avvikelser från examensgrunderna är små. Utbildningsanordnarna anhåller av Utbildningsstyrelsen, om tillstånd för att avvika från examensgrunderna.

I betyget som den studerande får bör utbildningsanordnaren anteckna att man i utbildningsexporten gjort avvikelser från examensgrunderna.På betyget antecknas diarenummer både när det gäller tillståndet från Utbildningsstyrelsen om att avvika från examensgrunderna samt Utbildningsstyrelsens beslut om de ändrade examensgrunderna.

Lagen om yrkesutbildning har innehållit övergångsbestämmelser för examensgrunder vilka upphört att gälla 31.12.2021. Betygsföreskriften reviderades så att de punkter som gällde övergångsbestämmelser ströks från föreskriften. I samband med revideringen gjordes även några andra korrigeringar för att förtydliga föreskriften.

Den reviderade föreskriften har publicertas på Utbildningsstyrelsens webbplats och i eGrunder tjänsten.

Mer information

Mer information på adressen: yrkesutbildning [at] oph.fi