Nyheter

Anmäl er till Veckan för barnets rättigheter

Lärare och pedagogisk personal Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Veckan för barnets rättigheter ordnas 14–20.11.2022 i skolor, inom småbarnspedagogiken och på fritiden. I år är temat för veckan barnets rätt till trygghet – #MinSäkerhet #DinSäkerhet.
Lapsen oikeuksien viikko - vain kampanjan käyttöön

Anmälan till veckan för barnets rättigheter pågår som bäst! Det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter ger också i år avgiftsfria undervisningsmaterial, uppgifter och tips för behandlingen av barnets rättigheter inom småbarnspedagogiken och i lågstadier och högstadier. Den aktivitetsfyllda temaveckan hjälper till att genomföra läroplanens skyldighet att undervisa om och tillgodose barnets rättigheter.

Anteckna veckan i god tid i din kalender och anmäl er nu! Deltagandet är gratis och anmälan förpliktar inte till något. Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter skickar ytterligare information och en påminnelse till dem som anmält sig per e-post. Materialet publiceras i början av hösten på adressen Veckanforbarnetsrattigheter.fi och materialet är fritt tillgängligt också efter veckan för barnets rättigheter.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen förutsätter att barnets rättigheter beaktas både i undervisningsinnehållet och i all verksamhet i skolan. Barnens kännedom om sina rättigheter har ökat under de senaste åren, i stor utsträckning tack vare lärarna och veckan för barnens rättigheter.

Barnet har rätt till trygghet

FN:s konvention om barnets rättigheter garanterar varje barn rätt att leva och växa i trygghet. Barns och ungas trygghet består av en trygg miljö, trygga människorelationer och deras egen upplevelse av trygghet.

Under de senaste åren har dock trygghetskänslan bland barn och unga försvagats bland annat av klimatkrisen, coronapandemin och Rysslands attack mot Ukraina. Barn och unga har själva lyft fram oro över mobbning och våld samt önskemål om stöd för psykisk hälsa. I synnerhet flickornas erfarenheter av trakasserier har ökat enligt både Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkät om skolhälsa och Rädda Barnen rf:s utredning om grooming ur barnens synvinkel.

Vuxna kan aktivt öka trygghetskänslan hos barn och unga till exempel genom lagstiftning, trafikplanering, stöd till familjer och arbete mot diskriminering. Det är särskilt viktigt att lyssna på barns och ungas egna åsikter och upplevelser om tryggheten, låta dem berätta om sina känslor och stödja dem på det sätt som de önskar.

Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter bjuder i år in alla som arbetar med barn samt beslutsfattare, föräldrar, medier och barn att själva fundera över barnens och de ungas trygghet och hur vi kan stärka den.