Nyheter

Användningen av MPASSid fortsätter öka efter ett framgångsrikt år 2021

Tjänster Digitalisering MPASSid
Utbildningsstyrelsens identifieringstjänst MPASSid tog ifjol sina största kliv framåt både vad gäller utvecklingen av tjänsten och det ökade antalet användare. I den här nyheten berättar vi mer om de mest betydande framstegen som gjordes i utvecklingen av tjänsten år 2021 och om de viktigaste framtidsutsikterna.
Nuoret oppijat makaavat ringissä lattialla kannettavien tietokoneiden ääressä

År 2021 överfördes ansvaret för att upprätthålla MPASSid och dess informationskanaler till Utbildningsstyrelsen. I samband med att ägarskapet överläts till Utbildningsstyrelsen upprättades också nya webbsidor om MPASSid på Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi och innehållen som funnits på eDuuni-plattformen överfördes till Utbildningsstyrelsens wikisidor. Anslutningsavtalen för MPASSid-tjänstens förtroendenätverk kunde också förnyas med så gott som alla medlemmar. Det främsta framsteget var ändå att användningen av tjänsten ökade avsevärt.

Rekord i antalet inloggningar så gott som varje månad

Redan år 2020 ökade användningen av MPASSid i förhållande till året innan, i och med att många skolor i början av coronapandemin övergick till distans- och hybridstudier åtminstone för en del av året. Tjänsten började ändå senast under år 2021 få en etablerad plats i vardagen i skolorna. Användningen av tjänsten ökade avsevärt nästan varje månad under fjolåret; endast i april månad låg inloggningarna på en lite lägre nivå än året tidigare. Till vår glädje har samma trend fortsatt också under de första månaderna det här året. 

Under det senaste året gjordes totalt fler än nio miljoner enskilda inloggningar till olika inlärningstjänster via MPASSid. Det här är ungefär tre och en halv miljon fler inloggningar än under året innan. För närvarande har 291 utbildningsaktörer tagit i bruk MPASSid. Ungefär 70 procent av Finlands kommuner hör till MPASSid-tjänstens förtroendenätverk.

MPASSid-palvelun käyttäjämäärien nousua vuosina 2019-2022 kuvaavia käyriä ja kuvaajia
Tabellen åskådliggör hur antalet användare av MPASSid har ökat och varierat under de senaste åren.

Ändringar i verksamhetsmiljön och utvecklingen av tjänsten har påverkat antalet användare

Utöver de exceptionella förhållandena har också den utvidgade läroplikten bidragit till att användningen av digitala läromedel − och användningen av MPASSid − har ökat med fart. Skyldigheten att erbjuda avgiftsfria läromedel för de studerande på andra stadiet har gjort att det blivit allt mer populärt med digitala läroböcker och studiematerial, i synnerhet i gymnasierna. Den här utvecklingen har också synts direkt i antalet användare av MPASSid.

Vi vill stödja den här positiva utvecklingen genom att ytterligare förbättra tjänstens användbarhet och göra den mer kundvänlig. Som ett exempel på det här utvecklingsarbetet har vi möjliggjort fler användarroller i tjänsten: utöver elever, studerande och lärare kan också till exempel rektorer och vikarierande lärare numera logga in via MPASSid.

Vid sidan av de tekniska utvecklingsprocesserna ökar också MPASSid-tjänstens synlighet och dragningskraft med hjälp av de olika inlärningstjänsterna och övriga tjänster som är kompatibla med MPASSid och som blir fler och fler i vårt nätverk. Vi informerar separat om olika större och kända aktörer som ansluter sig till MPASSid-nätverket och som sannolikt kommer att ansluta sig som tjänsteleverantörer i MPASSid under det pågående året. Alla tjänster som är kompatibla med MPASSid finns också på en separat sida där vi presenterar de olika tjänsterna.

Tjänsten förväntas växa och utvecklas under pågående året 

Det finns stora förväntningar på utvecklingen och utvidgningen av MPASSid under år 2022. Vår målsättning är att så många skolor och läroanstalter som möjligt i Finland använder tjänsten dagligen. Samtidigt vill vi också utvidga vårt nätverk, både i fråga om antalet skolor och läroanstalter och i fråga om utbudet av tjänster som är kompatibla med MPASSid. 

Vi går mot dessa ambitiösa mål genom att under det här året bland annat förnya MPASSid-tjänstens visuella utformning och aktivt informera om tjänsten direkt till användarna och givetvis genom att säkerställa att tjänsten fungerar tillförlitligt hos alla parter.

Vad är MPASSid?

MPASSid är en identifieringstjänst med vilken elever och studerande samt lärare och övrig personal i skolan och läroanstalten kan logga in i digitala tjänster för lärande (t.ex. tjänster som fungerar i Wilma, Google eller Microsoft) med skolans eller läroanstaltens egna användaruppgifter. Syftet med tjänsten är att vardagen i skolan och läroanstalten ska förlöpa smidigare och att utbildningsanordnarna och tjänsteleverantörerna inte behöver använda tid för att administrera olika användaruppgifter.

MPASSid överfördes till Utbildningsstyrelsen våren 2021, och sedan dess har arbetet för att upprätthålla och utveckla tjänsten genomförts vid Utbildningsstyrelsen i samarbete med de tekniska utvecklarna vid CSC. Till Utbildningsstyrelsens MPASS-team hör tjänsteansvariga Kiira Noponen och kommunikationsansvariga Olli Kauppila. Vår kundserviceadress är mpass [at] oph.fi.

MPASSid underlättar det digitala språnget  

En färsk utredning som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört, ”Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling”, stärker uppfattningen om att det såväl ur elevernas och de studerandes som ur personalens perspektiv är avgörande för jämlikheten i utbildningen att de digitala inlärningstjänsterna är lätta att använda och att alla har tillgång till dem på lika grunder. 

Det här har särskilt framhävts under de senaste åren. I utredningen rapporteras att då användningen av digitala material har ökat, i synnerhet under de exceptionella förhållandena, har det också framkommit stora skillnader i hur materialen används och i användarnas kunskapsnivå. 

MPASSid har bidragit till att främja målet om jämlikhet i utbildningen genom att erbjuda en avgiftsfri och för alla utbildningsanordnare tillgänglig inloggningslösning som ger tillgång till digitala läromedel.