Nyheter

Arbetsprogrammet för Kreativa Europa 2022 har godkänts, mer finansiering än tidigare utlovas

Program Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering Finansiering
Europeiska kommissionen godkände den 13 januari arbetsprogrammet för programmet Kreativa Europa 2022. Efter detta följer finansieringsansökningarna för 2022. Genom den större budgeten stärker programmet sitt stöd till kulturen och de kreativa branscherna, som har drabbats av pandemin och en allt hårdare global konkurrens. Programmets budget för år 2022 är 385 miljoner euro, vilket är nästan 100 miljoner mer än förra året.
Creative Europe 2022 Annual Work Programme

Vad kan få stöd?

Delprogrammet Kultur

  • Den mest centrala stödformen inom delprogrammet för kultur förblir europeiska samarbetsprojekt, där man kan förverkliga nya innehåll, sprida god praxis och utveckla nya innovationer tillsammans med europeiska partner. Ansökan för 2022 lanseras genast i början av året.
  • Stödet till bokbranschen, som är avsett för spridning av europeisk skönlitteratur samt för samarbete inom bok- och förlagsbranschen, fortsätter.
  • Egna ansökningar utlovas för scenkonst och kulturarv. Stödet för musikbranschen fortsätter under initiativet Music Moves Europe och stödet för spridning av scenkonst under initiativet Perform Europe. Inom kulturarvssektorn är ett nytt stöd på väg för samarbete mellan objekt som fått det europeiska kulturarvsmärket.
  • Det mobilitetsstöd för enskilda konstnärer och kulturproffs som tidigare pilottestats blir år 2022 en permanent del av Kreativa Europas delprogram för kultur.

Sektorsövergripande programområdet

  • Stödet för Creative Innovation Lab-projekt, som förenar olika branscher samt erbjuder innovativa digitala innehåll och verksamhetsmodeller, fortsätter.
  • För nyhetsmediebranschen utlovas stöd för journalistik och relaterad affärsverksamhet samt för främjande av medieläskunnighet, pluralism i medier och yttrandefrihet. Även ansökningarna för nyhetsmedier öppnas i början av året.
     

Om du är intresserad av att söka finansiering kan Utbildningsstyrelsens kontaktpunkt för Kreativa Europa ge mer information om programmet samt hjälp med planeringen av projektet och ansökan om finansiering. Vi ordnar också olika tillfällen där man får mer information om programmet och stöd i ansökningsprocessens olika skeden. Vi hjälper också finländska aktörer med att hitta europeiska projektpartner.

Mer information om de möjligheter som erbjuds 2022 inom Kreativa Europa-programmets delprogram för media finns på Kreativa Europas webbplats för media.