Nyheter

Årets kvalitetspris tilldelades utbildningsanordnare som på ett brett plan främjat hållbar utveckling

Utbildning och examina Yrkesutbildning Hållbar utveckling Kvalitet och utveckling
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade kvalitetspriset inom yrkesutbildningen år 2022 till Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä och Perho Liiketalousopisto Oy. Koulutuskuntayhtymä Tavastia och Savon koulutuskuntayhtymä tilldelades varsitt hedersomnämnande.
Vuoden 2022 laatupalkinnot ja kunniakirjat saaneet ryhmäkuvassa

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 15.11.2022 kvalitetspriset inom yrkesutbildningen till utbildningsanordnare som på ett brett och långsiktigt plan främjat hållbar utveckling. De som tilldelades priset var Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä och Perho Liiketalousopisto Oy. Koulutuskuntayhtymä Tavastia och Savon koulutuskuntayhtymä fick varsitt hederomnämnande. Prisen och hedersomnämnandena publicerades på det nationella seminariet för yrkesutbildning i Joensuu.  

De tio ansökningar som lämnades in till tävlingen om kvalitetspriset år 2022 höll hög kvalitet och i ansökningarna syntes en stark satsning på kvalitetsledning. Genom kvalitetspriset stöder och uppmuntrar man anordnarna av yrkesutbildning till en övergripande utvärdering och utveckling av kvaliteten. En viktig del i beviljandet av kvalitetspriset är att lyfta fram goda modeller för utvecklingen av utbildningen samt möjligheten för utbildningsanordnarna att lära av varandra. Därtill vill man genom tävlingen utöka kännedomen om yrkesutbildning.

 

Mer information