Nyheter

Beredskap inför framtiden och förmåga att handskas med osäkerhet – Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material om ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande för lärare

Lärare och pedagogisk personal Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Lärare och pedagogisk personal Läromedel
Utbildningsstyrelsen har publicerat en ny helhet till stöd för ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande på sin webbplats. De mångsidiga materialen på webbplatsen är avsedda för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning och är lätta att ta i bruk. Materialen har samlats in av flera aktörer och de får fritt användas av alla.
Nuori hymyilevä nainen kannettavan koneen edessä kotonaan

Stärkande av ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande är en del av utbildningen i Finland och grunderna för läroplanen. Målet för undervisningen är fördjupa elevernas ekonomiska färdigheter, företagskunnande och kännedom om olika möjligheter i arbetslivet. Dessa kunskaper och färdigheter bidrar till ökad initiativförmåga, delaktighet och aktörskap i ett samhälle i snabb förändring och ger viktiga färdigheter inför framtiden och sätt att handskas med osäkerhet.

Materialen på Utbildningsstyrelsens webbplats stöder lärarnas arbete med att stärka just dessa kunskaper och färdigheter. På webbplatsen finns material och aktiviteter av många olika slag inom områdena ekonomi, entreprenörskap och arbetsliv.

Syftet med materialen är att inspirera och motivera lärare och yrkesverksamma inom utbildning och stärka deras mångsidiga kompetens. Lärarna får fördjupa sin kompetens i de olika ämnesområdena.

Teman bland annat hur man sköter den egna ekonomin, entreprenörskap och sommarjobb

Helheten ekonomi-, företags- och arbetslivskunnande är uppbyggd enligt teman med olika innehåll. Under temat ekonomikunskap har man samlat material om bland annat hur man sköter den egna ekonomin, hur man sparar och investerar och om ekonomisk hållbarhet och hållbar konsumtion. Under temat erbjuds även material om olika ekonomiska grundfenomen och den globala ekonomin.

Under temat företagskunnande behandlas företagsfostran, olika former av entreprenörskap och de möjligheter för unga som entreprenörskap erbjuder. I delen ingår material från i synnerhet tjänsten Tralla.fi, som administreras av organisationen Ekonomi och ungdom TAT.

Under temat arbetslivskunnande finns information och material till stöd för studiehandledning med utgångspunkt i arbetslivet samt undervisning i samhällslära och andra läroämnen. Materialet om arbetslivskunnande presenterar spelreglerna och arbetsmöjligheterna i arbetslivet för unga.

Verktyg och uppgifter med låg tröskel för användning i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har som mål att erbjuda lärare och övrig pedagogisk personal innehåll som kan göras till en del av den egna undervisningen med så låg tröskel som möjligt. Mängden material har begränsats för att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta material som passar undervisningssituationen. En faktor vid valet av materialen var även hur tidskrävande de är att använda: på webbplatsen finns bland annat korta videor, podcaster, uppgifter och spel, som kan användas som sådana till exempel som en del av undervisningen eller som en introduktion till ett visst tema.

Mer information:

Undervisningsrådet Kristina Kaihari, kristina.kaihari [at] oph.fi