Nyheter

Centriphery samlade europeiska konstnärer och skapade den effektfulla Biased-föreställningen

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa
Centriphery, ett samarbetsprojekt inom Kreativa Europa, förenar konstnärlig forskning, regionutveckling samt styrkan i konst och kultur, och uppmuntrar till deltagande och omskapande av lokala identiteter och europeiska narrativ. Dess mål är att europeiska konstnärer och vanliga medborgare ska samarbeta på orter som ligger i randområden. Projektet lockade en grupp internationella konstnärer till Esbo Stadsteater våren 2022 och möjliggjorde ett mångsidigt programutbud.
Suurien vihreiden laatikoiden ympäröimä henkilö nostaa ilmaan laatikon, johon on kirjoitettu superiority illusiory. Taustalla toinen henkilö siirtelee myös laatikoita.
Föreställningen Biased vid Esbo Stadsteater den 19 maj 2022.

Projektets kulmen i Finland våren 2022

Esbo Stadsteater i Hagalund är Finlands partner i Centriphery. Projektet samordnas av Kulturverein Festival der Regionen från Österrike och projektpartner finns i sju europeiska länder. Till projektpartnerna hör teatrar och festivaler, som var och en fick utse två lokala konstnärer eller konstnärsduor till projektet. Dessa grupper om fyra konstnärer eller konstnärsduor skapade ett verk på en teater eller festival både i sitt eget land och i ett annat land som deltog i projektet.

I Finland resulterade projektet i olika evenemang i Esbo våren 2022, bland annat konstnärliga residens, konstworkshopar vid samkommunen för utbildning Omnia, olika föreställningar och skapande av verk. Höjdpunkten under projektvåren vid Esbo Stadsteater var teaterföreställningen Biased, som behandlade snedvridning av tankar. Föreställningen skapades i ett samarbete mellan konstnärsduon Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen från Finland, Matija Kezele från Kroatien och Fred Nevché från Frankrike. I enlighet med projektets idé om att lokalbefolkningen ska involveras i den kreativa processen planerade och genomförde konstnärerna en workshop för Omnias studentgrupper som studerade visuellt uttryck. På workshopen utforskades snedvridning av tankar genom serier, övningar och diskussioner. Processerna utmynnade i teaterföreställningen Biased som dök ner i olika snedvridningar av tankar. Även åskådarna fick pröva på och undersöka snedvridningar under handledning av skådespelarna. Niina Sillanpää och Yasmin Ahsanullah spelade rollerna i föreställningen och musiken bestod av en låt av Fred Nevchén som hade gjorts på workshopen vid Omnia.

Det fleråriga projektets kulmination i en vår full av evenemang är resultatet av ett långvarigt arbete

– På Esbo Stadsteater gick vi med i projektet via en internationell kontakt, då Airan Berg från Festival der Region bad oss delta i projektet. Efter att ansökan gått igenom sommaren 2018 började vi förbereda oss på allvar för Centriphery. De övriga projektpartnerna var ganska okända för oss, berättar teaterns ekonomiska och administrativa chef Matilda von Weissenberg när hon beskriver projektets inledande skeden.

På grund av coronapandemin gjordes dock ändringar i projektet under projektets gång; tidpunkterna för residensen flyttades fram med nästan ett år och konstnärerna blev tvungna att engagera sig i projektet en längre tid än förväntat. Detta ledde dock inte till att de konstnärliga processerna bantades ner – lyckligtvis kunde man i Esbo trots ändringarna genomföra projektprogrammet i stort sett enligt de ursprungliga planerna. Esbo Stadsteaters löne- och projektsamordnare Annika Huhtala är nöjd med helheten.

– Vi fick många fina och viktiga resultat i projektet, på många olika plan. Vårt team skapade en bra och aktuell föreställning, i vilken man enligt mig lyckades skapa en helt fantastisk atmosfär. Dessutom har hela teaterpersonalen fått lära sig något nytt under processen, och mötena mellan människor har varit värdefulla.

Vi lärde oss väldigt mycket av det här projektet och hela teaterpersonalen fick en fin erfarenhet och internationellt kunnande genom det.

Ett viktigt tema i projektet har varit europeiska lokala identiteter och skapande av ett europeiskt narrativ för förändring av lokala myter. Konstnärerna och de medverkande konstnärsgrupperna gavs dock mycket fria ramar för tolkningen av temat, vilket har lett till mångsidiga och mycket olika konstnärliga slutresultat.

– Dagens myter och narrativ har varit det viktigaste ämnet för oss. Konstnärerna fick själva bestämma hur de närmar sig ämnet och hur de bygger upp sin föreställning utifrån temat. I föreställningen Biased utforskas med hjälp av snedvridningar hur vi agerar och vilka val vi gör. Jag har tänkt som så att de kognitiva snedvridningarna på sätt och vis utgör den där myten om rationellt tänkande, och i föreställningen visas att vi inte helt kan lita på snabba beslut. Beslutsfattandet i sin tur formar i väsentlig grad vår verklighet och vår framtid, sammanfattar Annika Huhtala.
 

Internationellt samarbete förbättrar kvaliteten på teaterns hela verksamhet

Besöksverksamhet och internationella samarbetsprojekt var nog redan bekanta saker för Esbo Stadsteater, men det EU-finansierade projektarbetet förde också mycket nytt med sig. Teatern söker synergier och nätverk internationellt, eftersom detta utvecklar kvaliteten på teaterns hela verksamhet.

Enligt Matilda och Annika skulle ett av de viktigaste råden för en organisation som överväger ett projekt inom Kreativa Europa kunna vara att förtroendet mellan partnerna måste vara i sin ordning. Med tanke på ledningen av projektet är det också bra att antalet partner är litet, liksom antalet nyckelpersonerna med sakkunskap i varje organisation som deltar i projektet. Matilda och Annika efterlyser också gemensamma spelregler, som upprätthåller förtroende och ordning i projektkaoset. För teatern anser Annika att projektet förutom internationella verk och evenemang inneburit en stor lärupplevelse.

– Ett viktigt mervärde i projektet är att deltagarna kan utbyta information och kunnande. Vi kan dela med oss av olikheter och likheter, och enligt mig är interaktionen väldigt viktig. i lärde oss väldigt mycket av det här projektet och hela teaterpersonalen fick en fin erfarenhet och internationellt kunnande genom projektet.


Text: Susanna Perhomaa