Nyheter

Coronaviruset medförde en minskning i antalet finländska högskolestuderande som åkte utomlands även 2021

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Coronaviruset Statistik
Utbildningsstyrelsens statistik visar att 2021 fortfarande var ett tydligt coronaår för mobiliteten hos högskolornas studerande. Detta syntes särskilt i antalet studerande som reste från Finland, men antalet studerande som kom till Finland låg redan närmare tiden före pandemin.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä

År 2021 åkte 2890 studerande från de finländska högskolorna på utbyte eller praktik för en period på minst 3 månader. Detta är ännu färre än under det första året med coronaviruset 2020, då antalet avresande var 3866. Mobilitetssiffrorna våren 2020 låg fortfarande nära normalnivån eftersom en stor del av utbytena hade hunnit inledas innan coronapandemin bröt ut; under höstterminen rasade siffrorna och har därefter småningom ökat.

Antalet finländska studerande som spenderade tid utomlands började minska redan innan coronaviruset. År 2019 deltog 7893 studerande i utlandsperioden, medan antalet som bäst var över 10 000 år 2016. 

Infografik om studentperioder utomlands bland högskolestuderande år 2015-2021

År 2021 kom 6711 högskolestuderande till Finland. Antalet utbytesstuderande i Finland ökade jämfört med året innan, då antalet var 5411. Före pandemin har drygt 10 000 studerande årligen kommit till de finländska högskolorna.

– Högskolorna bedömer att Finlands dragningskraft i utbytesstuderandenas ögon har ökat jämfört med många andra länder på grund av den låga smittspridningen och de relativt lindriga begränsningarna, säger Anni Kallio, ansvarig sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen. 

Även antalet utlandsperioder under 3 månader har varit lågt på grund av coronaviruset. I början av 2021 rekommenderade Institutet för hälsa och välfärd THL att kortvariga studentutbyten ska avbrytas och många högskolor fastställde att de inte alls ska genomföras. De korta perioderna har traditionellt lockat fler studerande från Finland än antalet som anlände till Finland. Så var det också 2021: 530 högskolestuderande reste från Finland för utbyte och 182 studerande kom hit. Före coronaviruset åkte cirka 4500 personer från Finland för en kort utlandsperiod och cirka 2500 studerande anlände till Finland.

Om antalet personer som reste från Finland för en utlandsperiod proportioneras till dem som inledde sina högskolestudier 2021, åkte 7 procent av universitetsstuderandena och 4 procent av yrkeshögskolestuderandena på en utlandsperiod.

Antalet virtuella utbyten förblev måttligt

Coronatiden har också påskyndat så kallade virtuella utbyten och de ser ut att etableras som en del av det internationella samarbetet även i fortsättningen. Enligt Utbildningsstyrelsens enkät till högskolorna har en del av de planerade utlandsperioderna under coronatiden helt och hållet genomförts via nätet från hemlandet, en del som kombinationer av virtuellt och fysiskt utbyte.

– Enligt enkäten har finländska studerande ännu inte särskilt ivrigt nappat på möjligheten till virtuella utbyten. Till exempel gjordes knappt 80 sådana utlandsperioder under höstterminen 2021. Däremot studerade hela 400 utländska utbytesstuderande virtuellt vid finländska högskolor, säger Kallio. 

Betydelsen av EU:s Erasmus+-program som finansiär för mobilitet

Coronatiden har ytterligare ökat betydelsen av Europeiska unionens Erasmus+-program som finansiär för utbytesstudier. År 2021 reste 67 procent av studerandena som reste från Finland och 84 procent av studerandena som kom till Finland med stöd av Erasmus+-programmet. 2019, före coronaviruset, utnyttjade 58 procent av de studerande som reste och 74 procent av de kommande studerande Erasmus+-programmet. 

Under de över 3 månader långa utlandsperioderna var Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna och Sydkorea de vanligaste målländerna för finländska studerande. Antalet länder som de studerande reste till blev färre i och med coronaviruset, men inte enhetligt: Till exempel minskade antalet studerande från asiatiska länder till Kina och Japan betydligt mer än till Sydkorea, medan antalet studerande i Europa i genomsnitt reste mer sällan till Storbritannien och många östeuropeiska länder.

Till Finland kom studerande särskilt från Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Nederländerna. Antalet studerande från Europa sjönk betydligt mindre än antalet från andra världsdelar. Till exempel minskade antalet asiatiska studerande jämfört med siffrorna för tiden före coronaviruset med 70 procent och antalet européer med 25 procent. Antalet utbytesstuderande från de övriga nordiska länderna har i stort sett varit oförändrat.

Mer information:

  • Statistik: Specialsakkunnig Irma Garam, tfn 029 533 8549, irma.garam [at] oph.fi
  • Högskolornas situation: Ansvarig sakkunnig Anni Kallio, tfn 029 533 8696, anni.kallio [at] oph.fi