Nyheter

Den gröna övergången syns inom fordonsbranschen

Utbildning och examina Examensgrunder De tekniska områdena
Samhället söker ständigt efter lösningar för att minska utsläppen från trafiken med hjälp av olika energiformer. Elektrifieringen och digitaliseringen innebär att fordonstekniken och trafiksystemen utvecklas i snabb takt. Därtill förändras fordonsbranschen i och med att nya färdsätt och färdmedel kommer till. Ändå kommer man till exempel inom fordonsservicen att ännu länge behöva kunnande om bensin- och dieselbaserade kraftkällor samt teknik som redan länge varit i användning inom branschen. Också visningen och försäljningen av fordon sker i allt högre grad på nätet. Den här brytningstiden mellan gammalt och nytt ställer höga krav på utbildningen inom fordonsbranschen. De reviderade grunderna för grundexamen inom fordonsbranschen införs 1.8.2022.
 En man arbetar på en dator framför en bilhuv.

Finland strävar efter att utsläppen från trafiken ska minskas med hälften före utgången av år 2023. Övergången till koldioxidfri trafik styrs både på EU-nivå och med nationella författningar, incitament och åtgärder.

Målen för att minska utsläppen från trafiken både syns och känns inom fordonsbranschen. Utöver de allt striktare klimatmålen styr också utvecklingen av energipriserna fordonsbranschen mot en grön övergång. Allt fler nya fordon drivs med el, men också bränsleceller och väte- och biobränsle utvecklas som alternativa energikällor.

Utöver förändringarna i drivkraften bidrar också utvecklingen av fordonstekniken och digitaliseringen till att förändra branschen. De nya fordonsgenerationerna är mer elektrifierade och smarta än sina föregångare. Bland annat utvecklas automatiska trafiksystem, som förutsätter autonomi och anslutningsbara digitala system av fordonen (connectivity). Fordonsbranschen förändras också till följd av nya färdsätt och -medel.

Inte ens visningen och försäljningen av fordon är likadan som förut. Fordon och reservdelar finns på näthandeln istället för på fysiska försäljningsställen.

 

Förändringarna i verksamhetsmiljön förutsätter en ny typ av kunnande

Fordonsbranschen har förändrats och förändras fortfarande i snabb takt. Det var nödvändigt att ändra grundexamen inom bilbranschen till grundexamen inom fordonsbranschen och att revidera examensgrunderna, konstaterar överingenjör Timo Repo från Utbildningsstyrelsens enhet för yrkesutbildning.

Kunnandet som behövs på arbetsmarknaden betonas starkt i examensgrunderna. Grunderna har bland annat kompletterats med diagnostik, säkerhetskompetens i anslutning till elfordon och sorterings- och återvinningskompetens om delar, material och vätskor som används i fordonen. Det är beskrivande för utvecklingen av branschen, att det i examen nu också ingår kunnande som behövs till exempel för att montera och underhålla elcyklar.  

Det var viktigt att såväl arbetslivet som utbildningsanordnarna medverkade i revideringen av examensgrunderna som gjordes med snabb tidtabell, säger Repo.

I arbetet med att revidera grunderna deltog företrädare för elva utbildningsanordnare och nio företag som representerade organisationer inom bilbranschen, bilimportörer och andra aktörer inom bilbranschen. Sammanlagt 39 personer deltog i arbetet med att utarbeta examensgrunderna. Då man räknar med deltagarnas egna nätverk var det totalt flera hundra personer som var med och påverkade arbetet med examensgrunderna.

 

Behovet för det mer traditionella kunnandet om fordonsteknik kvarstår också

Enligt Statistikcentralen finns det närmare 3 miljoner bilar i trafik i Finland. De är i genomsnitt över 12 år gamla. Det finns fler än 10 000 bussar och närapå 100 000 långtradare i användning. Därtill finns det olika arbetsmaskiner, motorcyklar, båtar och specialfordon samt maskiner som drivs med små motorer.

I grundexamen inom fordonsbranschen ingår förutom fordonsförsäljning även reservdelsförsäljning och reparation av skador samt service- och reparationstjänster.

På servicesidan kommer det ännu länge att finnas behov av yrkeskunniga som kan hantera den mer traditionella fordonstekniken som nu är i användning, säger Timo Repo.

Repo uppskattar att de nya examensgrunderna som införs 1.8.2022 ökar lärarnas behov av tilläggsutbildning och fortbildning. Det nya kunnandet kommer inte in i undervisningen enbart genom att revidera examensgrunderna. Det kommer också att behövas nytt kunnande på läroanstalterna.

Utbildningsstyrelsen stöder införandet av de nya grunderna bland annat genom att ordna webbinarier för lärarna. 

Grundexamen inom fordonsbranschen

  • Omfattningen på grundexamen inom fordonsbranschen är 180 kompetenspoäng.
  • De nya examensgrunderna införs 1.8.2022.
  • Examen omfattar tre kompetensområden och nio examensbenämningar
    1. Kompetensområdet för fordonsteknik bilmekaniker, diagnosmekaniker, nyttofordonsmekaniker, småmaskinsmekaniker
    2. Kompetensområdet för försäljning fordonsförsäljare, serviceförsäljare, reservdelsförsäljare
    3. Kompetensområdet för reparation av skador karosseri- och bilplåtsmekaniker och billackerare
  • Det finns nästan 10 000 studerande som studerar enligt de nuvarande grunderna för grundexamen inom fordonsbranschen och cirka 1 700 personer slutför sin examen varje år.

 Lisätietoa