Nyheter

Den internationella linjen för in engelskan i Schildtin lukios korridorer

Program Gymnasieutbildning Euroguidance Internationalisering Livslång vägledning Allmänbildande utbildning
Gymnasiet Schildtin lukio i Jyväskylä satsar på internationell kompetens. De studerande kan välja att studera i en grupp på den internationella linjen, delta i utbyten eller välja valfria kurser där man lär sig internationell verksamhet i praktiken. Studiehandledaren Satu Syyrakki anser att de internationella erfarenheterna inspirerar de studerande och hjälper dem att orka bättre med de tunga gymnasiestudierna.
Tyttöjä ja mies ulkona ryhmätilanteessa

Bild: Tuukka Järventausta

Schildtin lukio har långa traditioner av internationell verksamhet. Skolan har ända sedan 1989 varit med i det internationella nätverket Europroject – Education without Frontiers. Nätverket omfattar 19 europeiska skolor, och samarbetet är intensivt.

Skolorna samarbetar kring utvecklingsprojekt, och både elever och lärare reser mellan länderna för att bekanta sig med varandras verksamhet både konkret och virtuellt.

– Det är lättare att skicka studerande på utbyte när man vet vem som tar emot dem, säger Satu Syyrakki. 

Satu Syyrakki ja kaksi naisopettajaa.
Satu Syyrakki (i mitten) med lärarbekanta från Tyskland.

En stor fördel är också att alla europeiska språk är representerade i nätverket. I Jyväskyläs gymnasier, inklusive Schildtin lukio, kan man studera sju språk, varav sex kan väljas som A-språk.  

– Hos oss deltar ändå även andra än språklärare i det internationella arbetet. Exempelvis religions- och biologiämnena har deltagit i utbyten, och nästa gång ska även en fysiklärare komma med, berättar Satu. 

Utbytesstuderande och utbyteslärare

Under de två senaste åren har Schildtin lukios studerande kunnat studera på en internationell linje (Schildt International), där en del av undervisningen är på engelska. Enligt Satu har de flesta som väljer linjen redan planer på en internationell karriär. De kan exempelvis drömma om en karriär som klasslärare på en engelskspråkig linje. 

– Den här linjen har en tydlig betoning på handledning. Vi går igenom vad man kan studera på engelska i Finland, eller vad man kan studera utomlands. Vi lär dem att söka information och använda exempelvis Maailmalle.net.

Fler än genomsnittet läser kort matematik, eftersom de då har mer utrymme för språk i sina scheman.

Pyöräilijöitä Hollannissa.
Schildtin lukio deltog i mars i ett Erasmus+ Care-projekt i Helmond i Nederländerna.

Linjen ger möjligheter till internationella erfarenheter även för skolans övriga studerande. Tack vare undervisningen på engelska kan skolan ta emot ovanligt många utbytesstuderande.

– I år har vi haft nio utbytesstuderande, som alla studerade med den internationella linjens grupp. De fick också lära känna andra studerande genom grupperna för gymnastik och bildkonst.

I framtiden siktar vi också på att få utbyteslärare till skolan.

Satu Syyrakki berättar att hon använder engelska i sitt arbete varje dag. Det behövs i handledningen av utbytesstuderande och i det internationella skolsamarbetet.

– Jag är också själv intresserad av internationella frågor, och det här är ett trevligt tillägg i mitt arbete.

Föds framtidens diplomater här?

Internationaliteten ger en ny dimension i samhällsämnena. De studerande vid Schildtin lukio kan bekanta sig med den internationella politiken genom praktiska övningar. 

Skolan har en aktiv Model United Nations-verksamhet, där unga får bekanta sig med globala frågor och öva på diplomatiska färdigheter genom att simulera FN:s arbete. 

Schildtin lukio är också en av Europaparlamentets ambassadörsskolor (EPAS). EPAS-grupperna verkar aktivt under ledning av lärarna i historia och samhällslära. En EPAS-grupp ordnar exempelvis en politikervecka och har bjudit in ledamöter från Europaparlamentet till skolan för att tala.

– Internationaliteten har etablerats i hela skolan så att den är en del av vår grundläggande verksamhet. Jag ser det som en väldigt stor motiverande faktor att vi har internationella möjligheter. Om en studerande är motiverad och ivrig orkar hen bättre med gymnasiets tunga studiepaket. Här finns likasinnade, en naturlig socialisering och liknande drömmar, sammanfattar Satu Syyrakki.