Nyheter

Den nya Nordplus programperioden 2023-2027 startar

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program
Den första ansökningsomgången för den nya Nordplus programperioden 2023-2027 är nu öppen
Nordplus logo

Utlysning och Nordplus Fokus 2023

Den första ansökningsomgången för den nya programperioden 2023-2027 är nu öppen. Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet för en socialt hållbar framtid”. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Handlingsplanen kan läsas i sin helhet här.

Mer information om ansökningsomgången på Nordplusonline.org:
Utlysning
Nordplus handbok 2023

Mer information om programmen:
Nordplus Högre utbildning:
Ledande sakkunnig Kenneth Lundin 
Programkoordinator Kristina Savikurki

Nordplus Junior – Nordens språk – Horisontal:
Ledande sakkunnig Nina Eskola

Nordplus Vuxen:
Ledande sakkunnig Virpi Maireberg