Nyheter

”Det här är en stor och ny sak” – projektet Erasmus+ Sport ger nya rekommendationer för idrott för barn och unga

Erfarenheter Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Välbefinnande Internationalisering
Erfarenheter Motion och idrott Erasmus+ Erasmus+ Sport Välfärd Internationalisering
UKK-institutet har samarbetat med partner från nästan alla EU-länder inom Erasmus+ Sport. Erfarenheterna är så goda att man vid institutet till och med kunde överväga ledningsuppgifter inom ett nytt projekt.

kuvituskuva Paripre
Slovakiska juniorfotbollstränare testar det uppvärmningsprogram som tagits i bruk i och med PARIPRE-projektet

Många som arbetar inom idrottsbranschen fick nyligen ta del av rekommendationer för att förebygga idrottsskador hos barn och unga. UKK-institutet har utarbetat rekommendationerna med hjälp av Erasmus+ Sport-understöd.

Rekommendationerna som sammanställts genom multinationellt samarbete publicerades på finska i april i år som en del av PARIPRE-projektet. I projektet deltar idrottsaktörer från Finland, Polen, Slovakien, Slovenien och Tjeckien som tillsammans strävar efter att minska idrottsskador hos barn och unga.

I praktiken strävar man efter att förebygga idrottsskador genom att producera ny forskning och förankra resultaten vidare genom utbildning och information. UKK-institutet representerar Finland i projektet efter att den slovakiska koordinatorn uttryckligen bad om det.

Det treåriga projektet har nu kommit halvvägs. Enligt UKK-institutets forsknings- och utvecklingsdirektör Mari Leppänen har både de internationella samarbetspartnerna och institutet självt redan haft nytta av samarbetet.

– UKK-institutets roll var att producera rekommendationerna (om förebyggande av idrottsskador hos barn och unga). Dessutom bidrar vi med sakkunskap till partnerländernas forskning, berättar Leppänen.

UKK-institutet har flera års erfarenhet av datainsamling inom idrottsbranschen i Finland. Nu utnyttjas denna kompetens förutom i Finland även i PARIPRE-projektets partnerländer, där man utreder förekomsten av idrottsskador hos barn och unga.

Enligt Leppänen sprids däremot inte alla fördelar av projektarbetet enbart utomlands. Till exempel ger de färska rekommendationerna helt ny information för det inhemska idrottsfältet.

– Sådana rekommendationer har inte tidigare publicerats i Finland. Det här är en stor och ny sak.

 

Det lönar sig att göra forskning tillsammans

Vid UKK-institutet kan man producera och behandla forskningsdata även på egen hand. Enligt Leppänen förbättrar dock deltagandet i Erasmus+ Sport-projektet klart effektiviteten och räckvidden i institutets arbete.

– I forskningsvärlden är det mycket viktigt att samarbeta internationellt. Det möjliggör mer omfattande material och analyser samt gör det lättare att generalisera resultaten.

Internationellt samarbete möjliggör också större ekonomiska resurser.

– Det är också effektivare att göra forskning tillsammans med andra än att göra allt på egen hand med tanke på kostnaderna, konstaterar Leppänen.

Erasmus+ Sport-understöden har förbättrat finansieringen av UKK-institutets forskningsverksamhet ytterligare. I PARIPRE-projektet delades en andel på 67 000 euro ut till UKK-institutet av bidragsbeloppet på 400 000 euro för hela projektet. UKK-institutet har utnyttjat understödet för projektanställdas lönekostnader och för resor till internationella projektpartner.

 

Att leda ett projekt är helt realistiskt

PARIPRE är inte det enda Erasmus+ Sport-projektet som UKK-institutet har deltagit i. Åren 2018–2020 hjälpte UKK-institutet partner från hela 17 andra europeiska länder i EUPAMOS-projektet att förenhetliga sättet att mäta fysisk aktivitet.

Leppänen tror att man tack vare goda erfarenheter vid UKK-institutet även i fortsättningen vill delta i Erasmus+ Sport-projekt.

– Det här har gett oss mycket nytt på UKK-institutet och god synlighet nationellt i Finland.

Hittills har UKK-institutet endast varit partner i projekt som leds av slovaker och portugiser. Leppänen utesluter inte att UKK-institutet själv skulle kunna koordinera ett Erasmus+ Sport-projekt i framtiden.

Det är dock relativt mödosamt att koordinera internationella projekt. Om UKK-institutet skulle börja koordinera ett nytt projekt skulle institutet enligt Leppänen sannolikt anställa en ny anställd med projektfinansiering.

För UKK-institutet kan koordineringen av ett Erasmus+ Sport-projekt mycket väl bli realistiskt, eftersom institutets know-how är efterfrågad i Europa.

– Vi har en så stark och specifik kompetens inom ett visst forskningsområde att det också kan vara möjligt att koordinera projekt, konstaterar Leppänen.

 

Text: Alberto Politi