Nyheter

En praktikant ger nya synvinklar i läromedelsproduktioner

Erfarenheter Läromedel
Sandra Mellin är praktikant vid Utbildningsstyrelsen och arbetar som förlagsredaktör med svenskspråkiga läromedel. I den här intervjun berättar hon om sina erfarenheter.
Ett foto av Sandra Mellin

Sandra Mellin 

•    Studerar allmän och vuxenpedagogik vid Helsingfors universitet
•    Avlägger sin fem månader långa högskolepraktik vid UBS Läromedel på Utbildningsstyrelsen
•    Skriver sin pro gradu-avhandling om jämlikhet i tredje stadiets utbildning 

Berätta om dina arbetsuppgifter och om vad du lärt dig!  
Jag har fått en helhetsbild av hur ett läromedelsförlag fungerar, vem som ingår i en läromedelsproduktion. Helt konkret har jag läst manuskript och sökt fram lämpliga bilder till läromedel från bildbanker. Jag har också gjort några kartläggningar inför kommande läromedelsproduktioner. Som en del av min praktik har jag dessutom deltagit i olika författargruppmöten, vilket faktiskt har varit givande på flera sätt.  Mötena gav en tydligare bild av hur många parter som faktiskt deltar i produktionen och dessutom har det varit roligt att lägga märke till hur olika författargrupper kan se ut. Det har helt enkelt varit intressant att få jobba med många slags människor. Teamet jag jobbar i har varit extremt välkomnande och feedback har jag fått regelbundet. 

Hurdana saker har du fått förverkliga i läromedlen som tjänar antingen eleven eller läraren? 
Under min tid på UBS har jag redigerat manustexter och gjort dem lättare att förstå. Jag har också sökt fram bilder som ska stödja innehållet i texten och väcka intresse hos eleverna. Till de flesta läromedel hör material för läraren; jag har deltagit i att planera och skapa hemsidan för den lättlästa Zooma in på-serien. 

På vilket sätt har du fått utnyttja din utbildning eller dina erfarenheter som lärare i arbetet som förlagsredaktör? 
Jag har tidigare jobbat som lärarvikarie och har kunnat bidra med min uppfattning av brister i vissa läromedel som jag har lagt märke till. I mina studier har jag fokuserat mycket på jämlikhet och rättvis behandling, så det har känts fint att få jobba med något som verkligen resulterar i en mer jämlik undervisning. 

Det har känts fint att få jobba med något som verkligen resulterar i en mer jämlik undervisning.

Vilka saker tycker du själv är viktiga i framtidens läromaterial? 
Digitaliseringen går inte längre att undvika, så antagligen kommer alltfler läromedel att vara digitala i framtiden. Det medför också en mer jämlik undervisning eftersom det finns fler möjligheter att differentiera och skräddarsy materialet inom läromedlet när det inte är tryckt på papper. Framtidens undervisning och läromedel ska engagera eleverna och efterlikna "den riktiga världen", det vill säga att man till exempel har möjligheten att snabbt söka upp ord man inte förstår. 

Hurdana läromaterial skulle du själv vilja använda? 
Jag har verkligen fått upp ögonen för hur stor inverkan bilder och layout har i ett läromedel. Ett bra läromedel innehåller bilder som väcker diskussion och uppgifterna är mångsidiga så att alla elever hittar något som passar just dem. Texten är skriven på ett tydligt språk och är anpassad efter sin målgrupp . En klar layout med tydliga visuella element underlättar att orientera sig i boken. Digitaliserade läromaterial ska kunna användas av både elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter och av elever som behöver utmaningar.

En fråga till Susanna Björkell och Johanna Lahti som jobbar med svenska projekt vid UBS Läromedel: Vad har praktiksamarbetet tillfört verksamheten?
Att få möjligheten att erbjuda högskolepraktik är viktigt för oss. Vi vill ge en verklig bild av arbetet vid ett läromedelsförlag och stödja praktikanten i början av hens karriär. Ett par nya ögon kan ifrågasätta arbetssätt som vi själva vant oss vid, det här är ett utmärkt tillfälle för oss att utvecklas.
Sandras arbetsinsats i olika läromedelsprojekt har varit betydelsefull. Hon har kommit med nya synvinklar, förslag och kommentarer kring innehållsmässiga frågor i läromedel. Sandras arbete med att kommentera manus har också uppskattats av våra författargrupper.

 

Zooma in på läromedelsserie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zooma in på är en lättläst läromedelsserie för årskurserna 7–9. Läromedlen lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. De kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel. I serien ingår läromaterial i historia, samhällslära, biologi, fysik och kemi.