Nyheter

Erkännande av examina övergick till elektronisk betalning

Tjänster Erkännande av examina
Från och med den 1 mars 2022 började Utbildningsstyrelsen använda elektronisk betalning för erkännande av examina. En del av avgiften ska betalas på förhand. Tidigare betalade kunden hela avgiften först då hen hade mottagit beslutet.
Työskentelyä kannettavalla tietokoneella

I det nya systemet ska kunden betala en behandlingsavgift i samband med ansökan eller inom 14 dygn efter att ansökan lämnats in. Ansökan tas till behandling först när behandlingsavgiften har betalats. Om kunden inte betalar behandlingsavgiften inom utsatt tid förfaller ansökan och den behandlas inte.

När Utbildningsstyrelsen har behandlat ansökan och fattat beslut, får kunden anvisningar för betalning av beslutsavgiften. Kunden får beslutet när beslutsavgiften har betalats.

De som har ansökt om beslutet elektroniskt ska betala behandlingsavgiften och beslutsavgiften via Suomi.fi-betalningar.

Ändringar i betalningar gäller ansökningar som lämnas in från och med den 1 mars 2022.

 

Från och med 15.6.2022 kan också slutliga beslut om erkännande av examina ansökas med en elektronisk ansökningsblankett.