Nyheter

Ett nytt partnernätverk för utbildning i musikbranschen på andra stadiet blev resultatet av ett projekt som leddes av Gradia

Erfarenheter Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Det fanns ett behov av nya internationella samarbetskanaler för utbildning inom musikbranschen när utbildningen flyttade till Gradia, en läroanstalt på andra stadiet, i Jyväskylä. Tack vare Erasmus+-projektet lyckades man hitta nya partner.
MusicXchain-hankkeeseen osallistuneita henkilöitä esiintymässä keikailla.

Det finns universella dimensioner inom musik och framför allt inom konst. Internationellt samarbete kan te sig enkelt inom musik: det är bara att samla bandmedlemmar från olika delar av världen och börja spela tillsammans.

Så här såg det internationella samarbetet inte riktigt ut i Jyväskylä ens då utbildningen i musikbranschen år 2004 blev en del av läroanstalten Gradia. I viss mån kan man ändå konstatera att det gick vildare till förr, säger Markku Rinta-Pollari, musiklärare vid Gradia.

– Vår internationella verksamhet har rötter ända tillbaka till 80-talet och byggde främst på personliga relationer. Vi ordnade projekt och verksamhet där till exempel bekanta, sakkunniga musikpedagoger besökte varandra, säger Rinta-Pollari.

Jyväskylä musikskola blev senare Jyväskylä musikinstitut. I och med förnyelsen av yrkesutbildningen i musik i början av 2000-talet fick läroanstalten sedan namnet Suomalainen Konservatorio och började erbjuda grundexamina i musikbranschen. Till slut hittade utbildningen för musiker sitt hem i läroanstalten Gradia i Jyväskylä.

Målet ett partnernätverk på andra stadiet

Läroanstaltens historia kommer på tal när man frågar Rinta-Pollari om bakgrunden till och målen för Erasmus+-projektet som leddes av Gradia.

Det senaste EU-projektet inom musik vid Gradia var det treåriga MusicXchain-projektet, som avslutades i slutet av 2020.

Det centrala målet för projektet var att skapa ett internationellt samarbetsnätverk för just läroanstalter på andra stadiet. Det har behövts, eftersom Gradias tidigare samarbetspartner inom musikbranschen vanligtvis har kommit från andra utbildningsstadium, såsom folkhögskolor eller högskolor.

– Musikundervisning på andra stadiet är inte så vanligt i Europa. Vi började leta efter likvärdiga utbildningspartner på samma utbildningsstadium, eftersom detta även är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda formella studier inom projektet, säger Rinta-Pollari.

I arbetet deltog Kajaanin ammattioppilaitos KAO och lärare inom musikbranschen och examensansvarige vid läroanstalten Tapani Komulainen. Kartläggningen genomfördes med hjälp av projektet ”Musiikkipolku Eurooppaan” som inleddes 2013.

När man började hitta potentiella partner ingick finländarna intentionsavtal för att inleda ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+.
 

Verktyg skapades för samarbetet

Projektet fick slutligen namnet MusicXchain och utöver Gradia och KAO deltog läroanstalter i Lettland, Tyskland, Holland och Slovenien.

Huvudtemat för projektet var att skapa ett strategiskt partnerskapsnätverk för musikutbildning på andra stadiet, i synnerhet för undervisning i pop- och jazzmusik. Målet var även att tillägna sig nya färdigheter för att skapa kontakter samt digitala färdigheter och att främja ett entreprenörstänkande som är nödvändigt även inom de kreativa branscherna.

Inom projektet skapades en online-plattform, som läroanstalterna och lärarna kan använda för att planera undervisningen och för att samordna och administrera online-aktiviteterna inom nätverket. Det skapades även 12 lärandemoduler för utbytesstuderande.

Inom projektet utformades även en modell där det är möjligt att ordna de studerandes och undervisningspersonalens mobilitetsperioder så att styrkorna och sakkunskapen hos varje aktör inom nätverket tas i beaktande.

– På plattformen kan man dela material, till exempel när en studerande kommer som utbytesstuderande eller åker på utbyte. Vi har tagit plattformen i permanent användning: den har hjälpt oss anordna utbytesstudierna, säger Suvi Uura, timlärare i pop- och jazz-sång vid Gradia, som deltagit i projektet.

Dessutom introducerades ett virtuellt musiklaboratorium inom projektet, där deltagarna har möjlighet att testa och dela pedagogiska idéer. För projektet skapades en webbplats och en handbok, som förhoppningsvis ska hjälpa även nya aktörer att bli medlemmar i nätverket. 


Harmonisering av traditioner

I början av projektet stod det klart att representanterna för de olika länderna hade väldigt olika utgångspunkter.

– I länderna i Östeuropa finns det en utbildningstradition inom traditionell musik. Utbildningen börjar i väldigt ung ålder och fortsätter ända tills den studerande blir ”färdig” artist. Det andra stadier är en fortsättning på den grundläggande utbildningen, där man ofta siktar på högskoleutbildning, säger Rinta-Pollari.

Sedan har vi holländska och finländska studerande, som ofta har erfarenhet av en annan slags utbildningskultur inom musik. 

– I Holland har de studerande större valfrihet. Det finns ett ramverk, liksom i Finland, men i första hand utgår man ifrån den studerandes behov.

Mångfalden innebär att man inom projektet var tvungen att skapa funktioner som passade strukturerna för utbildningen på andra stadier i de olika länderna. 
 

Nära samarbete gav stark sammanhållning

Suvi Uura medger att projektets första möte i Tyskland var ett steg ut i det okända för henne själv. Varken hon eller många av de andra deltagarna hade någon erfarenhet av EU-projekt.

– Redan i den 80 sidor långa projektansökan fanns det en hel del ord som jag inledningsvis inte ens förstod på engelska, säger Uura med ett skratt.

Vokabulären lärde man sig tillsammans och det var inte förbjudet att fråga. Uura och Rinta-Pollari lyfter även fram Rea Tuominens arbetsinsats. Rea Tuominen arbetar på Gradia med planeringen av internationella ärenden. Det är bra om man kan inkludera förvaltningssakkunniga inom den egna organisationen i projektarbetet.

Projektet förde med sig mycket arbete, men det var just därför sammanhållningen blev så stark, säger Uura.

– Jag skulle säga att samarbetet vid lärarutbyte inte vanligtvis är närapå så här intensivt. För min del ledde detta till att jag fick komma med i nätverket på ett mycket aktivt sätt.

Enligt Uura är projektets främsta förtjänst att det skapats ett partnernätverk.

– Nu har vi hittat europeiska samarbetspartner. Vi har bekanta skolor dit vi kan skicka studerande och skolor från vilka vi kan ta emot studerande. Pandemin innebar en paus för mobiliteten - därför är det nu viktigt att uppmuntra både de studerande och personalen till mobilitet inom nätverket som uppkommit som ett resultat av projektet.
 

MusicXhain-hanke

  • Projekttyp: Erasmus+ för yrkesutbildning, strategiska partnerskap
  • Projekttid: 01/2017 - 12/2020
  • Koordinator: Jyväskylä samkommun för utbildning Gradia
  • Partners: Rijn IJssel (Nederländerna), Kainuu yrkesskola (Finland), Neue Jazzschool München e.V. (Tyskland), Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana (Slovenien), Profesionalas izglitibas kompetences centrs "Nacionala Makslu vidusskola" (Lettland)
  • Finansiering: 242 000 €

Vad är Månadens stjärnprojekt?

Den här artikeln är en del av vår serie Månadens stjärnprojekt. Under år 2022 lyfter vi varje månad fram verkningsfulla insatser och projekt som finansierats med medel ur Erasmus+. Serien är ett sätt att fira det 35-åriga programmet Erasmus+.

Författare: Matias Manner