Nyheter

eTwinning är ett lättanvänt och tryggt nätbaserat verktyg för främjande av internationalisering

Program Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Nordplus-program Digitalisering Internationalisering Utveckling av utbildningen Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet
eTwinning erbjuder idéer och verktyg för att genomföra läroplanen och utveckla delaktigheten i samarbete med europeiska kollegor.
Lapset pitävät kädessään karttapalloa, puistomaisema.

Katri Juusola som arbetar i Tähtikunnan koulu i Sodankylä rekommenderar användning av de mångsidiga funktionerna hos eTwinning-plattformen vid genomförandet av läroplanen.

”I glesbebyggda områden ligger skolorna långt från varandra och som lärare har man inte alltid en kollega som man kan planera projektansökningar tillsammans med. Då är eTwinning ett oslagbart verktyg. eTwinning erbjuder färdiga planer med fastställda mål och metoder. Dessa kan man sedan utöka eller gallra bland enligt behov. Det lönar sig att ta en titt, där finns många bra exempel!”

Om man är intresserad av mobilitetsprojekt men saknar en partner, rekommenderar Juusola att först testa samarbetet i form av ett eTwinning-projekt.

”När man har sett varandras styrkor är det lättare att planera projektet. Det är möjligt att ansöka om finansiering för planeringen av Utbildningsstyrelsen, varvid läraren kan besöka partnern för att färdigställa projektplanen.”

Enligt Juusola förutsätter internationalisering inte alltid mobilitet och internationalisering behöver inte ens vara det viktigaste.

"I bästa fall hittar man redan i de lägre årskurserna en bra partner för eleverna, som man kan samarbeta med fram till slutet av grundskolan. Internationaliseringen sker parallellt med att man lär känna varandra och får nya vänner."

En av de bästa sakerna med eTwinning-plattformen är enligt Juusola att den är säker att använda.

”För att logga in på plattformen måste man vara lärare eller lärarstuderande. Inga utomstående släpps in på plattformen och som lärare behöver man inte oroa sig för dataskyddet. Användaren får inte heller några marknadsföringsmeddelanden eller andra överflödiga meddelanden. De projektansvariga kan skapa tidsbegränsade användarkoder, så att elevernas föräldrar kan se vad barnen har åstadkommit inom projekten.”

Juusola som jobbar som speciallärare på heltid och lärare i engelska har genom eTwinning lärt sig använda informationsteknik till stöd för sin undervisning.

”Där finns avgiftsfria utbildningar och bra diskussionsgrupper, men deltagande är inte obligatoriskt. Om man till exempel är intresserad av hållbar utveckling kan man på eTwinning-plattformen föra samtal med andra likasinnade eller hämta inspiration för den egna undervisningen.”

Juusola påminner om att man kan bjuda in en eTwinning-ambassadör till skolan för att berätta mer om plattformen.

”Jag kan hålla en avgiftsfri workshop till exempel under en lärararbetsdag. Andra eTwinning-ambassadörer i Lappland är Mari Jokela i Kittilä, Norra Österbotten, Sari Kallio i Brahestad och Hanna-Mari Sipola i Limingo.”

En vacker, hållbar och inkluderande framtid som tema

Årets eTwinning-tema en vacker, hållbar och inkluderande framtid bjuder in lärare och elever att tillsammans fundera på hur deras drömmars skola ser ut och vad som skulle göra deras lärmiljö vacker, hållbar och inkluderande.

Värikäs kuva lasten askartelupöydästä.

Pigga Keskitalo tillträdde som professor i pedagogik och i synnerhet arktiska utbildningsfrågor vid Lapplands universitet i augusti. Hon anser att det är viktigt att öka deltagandet i glesbebyggda områden.

”I samiska områden strävar man efter språklig och kulturell mångfald inom utbildningen, men många lärare kämpar ensamma med det praktiska genomförandet samtidigt med andra utmaningar. Hur kunde alla elever oberoende av bakgrund och individuella hinder bli en del av den internationella gemenskapen?”

Enligt Keskitalo skulle det ideala vara att barnen och de unga själva planerar projekt med stöd av handledning.

”Det är viktigt för unga att höra till gruppen och känna samhörighet med andra. Det lönar sig att lyssna på vad de vill arbeta med och med vem. Om eleven har olika särskilda behov med koppling till lärandet och skolgången kan en annan elev med samma utmaningar utgöra ett stöd för hanteringen av de egna erfarenheterna och känslorna. Virtuell internationalisering skulle vara ett enkelt första steg till större delaktighet för alla barn och unga.”

Sök understöd för internationalisering och läs mer om kommande evenemang!

Utbildningsstyrelsens eTwinning-team ordnar ett internationaliseringsseminarium riktat till lärare och personal inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet i norra Finland i Kittilä 1–2.9.2022. Deltagarna i evenemanget får tillsammans med andra yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning fördjupa sig i temana delaktighet, digitalisering och internationalisering samt lära sig om hur man kommer igång med internationellt samarbete med hjälp av programmen Erasmus+ och Nordplus samt de verktyg som erbjuds av eTwinning.

eTwinning-teamet ordnar även i fortsättningen motsvarande evenemang både i norra Finland och i övriga delar av landet.