Nyheter

Fem projekt inom högskoleutbildning beviljas finansiering i ansökningsomgången år 2022 för samarbetspartnerskap inom Erasmus+

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om finansiering i samband med ansökningsomgången för samarbetspartnerskap inom Erasmus+ som avslutades i mars 2022. Sammanlagt 13 ansökningar lämnades in för högskolesektorns del och finansiering tilldelas fem projekt.

Ansökningsomgången för samarbetspartnerskap inom programmet Erasmus+ våren 2022 var den första finansieringsomgången med den nya enhetsbeloppsmodellen. De sökande kunde välja mellan tre enhetsbelopp: 120 000, 250 000 och 400 000 euro. Till Utbildningsstyrelsen inlämnades 13 ansökningar för samarbetspartnerskap inom högskolesektorn: två för 250 000 euro och 11 för 400 000 euro. Det totala beloppet som söktes var 4,9 miljoner euro.

Antalet ansökningar minskade drastiskt jämfört med 34 ansökningar år 2021. Bland de sökande fanns 11 olika högskolor. Yrkeshögskolorna deltog mer aktivt i ansökningsomgången än universiteten. Av de 13 ansökningarna lämnades nio in av yrkeshögskolor och fyra av universitet.

Finansiering beviljas fem samarbetspartnerskap med enhetsbeloppet 400 000 euro och det totala understödsbelopp som beviljas är två miljoner euro. Av ansökningarna godkändes 38 procent. Projekten som får finansiering koordineras av fyra olika högskolor. I projekten medverkar även andra organisationer, såsom icke-statliga organisationer, företag och forskningsinstitut.

Utöver dessa projekt deltar finländska högskolor även i samarbetspartnerskap som finansieras via andra länder och via andra sektorer. Det finns ännu inte någon statistik att tillgå om vårens ansökningsomgång.

 

Mångsidig utveckling av högskoleutbildningen

De godkända projekten omfattar ett mångsidigt urval av ämnesområden, till exempel etisk kompetens inom hälso- och sjukvårdssektorn, redovisningsutbildning som tar hänsyn till den cirkulära ekonomin, akademisk kompetens särskilt i den digitala miljön hos studenter med svag socioekonomisk bakgrund, utbildning i entreprenörskap samt hybridinlärning och -undervisning. När dessa utvalda samarbetspartnerskap planerar och genomför sina projekt ska de ta hänsyn till principerna om delaktighet, miljöansvar och digitalisering som ligger i fokus för Erasmus+-programmen.

Målet för samarbetspartnerskapen är att stödja internationalisering och kvalitet inom högskoleutbildningen. Projekten anknyter också till målen för utbildningssektorn i Europa. De godkända projekten inleds mellan september och december 2022 och pågår i antingen 32 eller 36 månader.

 

Godkända projekt

  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Accounting for Circular Economy and Sustainability - Innovative training solutions in higher education facilitating accounting for the circular economy, ACES
  • Oulun yliopisto, Upgrading higher education teachers’ and students’ hybrid learning competences, Hyb-IT-up
  • Turun ammattikorkeakoulu, EthCo - For better ethical safety in future health care environments, EthCO
  • Turun yliopisto, Inclusive Digital Learning, DIG-2-INC
  • Turun yliopisto, Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education, PROMISE

Följande ansökningsomgång

Följande ansökningsomgång för samarbetspartnerskap öppnar sannolikt i slutet av 2022 och avslutas på våren 2023. Vi informerar mer om ansökningsomgången och informationstillfällena i anslutning till ansökningsomgången på vår webbplats om samarbetspartnerskap inom högskoleutbildningen.