Nyheter

Finlands första europeiska kulturarvsmärke till Seminariebacken i Jyväskylä

Program Kreativa Europa
Motiveringen för priset är att Seminariebacken utgör ett uttryck för skolsystemets roll som grund för ett jämlikt och demokratiskt samhälle och är samtidigt en betydande del av hela Europas gemensamma historia, kultur och integration.
Seminaarinmäki
Seminariebackens campus

På Seminariebacken verkade Finlands första lärarseminarium, som grundades 1863 i Jyväskylä. Seminariebacken är en skyddad och nationellt betydande kulturmiljö med byggnader från 1800-talets slut till våra dagar. Av dessa är många ritade av Alvar Aalto. Nu ger denna miljö och grunden för vårt internationellt erkända utbildningssystem ett nytt perspektiv till skaran av mottagarna av det europeiska kulturarvsmärket.

Detta poängterar också Leena Marsio, specialsakkunnig vid Museiverket, som samordnar kulturarvsmärket i Finland.

Det är fantastiskt att Seminariebackens campus och jämlik utbildning nu jämsides med sådana platser som det antika Aten och Fredspalatset i Haag har tilldelats detta märke. Vi deltar i samtalet och synliggörandet av det europeiska kulturarvets mångfald.

Kulturarvsmärket är också betydelsefullt för Jyväskylä universitet, där priset ses som ett erkännande för både den finländska jämlika utbildningen och för den byggda miljön på Seminariebacken.

– Märket lyfter fram betydelsen av universitetet och dess föregångare som ett effektfullt bildningsuniversitet vars långa rötter speglar den starka europeiska värdegrunden. Dessa värden, demokrati, människors välbefinnande, jämlikhet och förebyggande av marginalisering hade en framträdande roll i verksamheten vid Finlands första lärarseminarium, som grundades av Uno Cygnaeus. Idag syns allt detta i den byggda miljön på Seminariebacken, vars campus i många skikt och dess olika arkitektoniska lager speglar både den moderna läroanstaltsarkitekturen och den klassiska synen på lärmiljöer, klargör Pirjo Vuorinen, chef för museiverksamheten vid Jyväskylä universitets center för öppen information. Vuorinen är också övertygad om att det erkända kulturarvet ökar universitetets attraktionskraft.

Europeiska kommissionen har delat ut kulturarvsmärken sedan 2013. Syftet med märket är att öka de europeiska medborgarnas kunskap om Europas historia och byggandet av unionen samt om det gemensamma, mångsidiga kulturarvet.  Fram till 2022 har märket tilldelats 60 platser i 20 olika länder. I år gavs märket till totalt 12 platser på olika håll i Europa. Utöver Seminariebacken gick priset till bland annat Turaidas historiska centrum i Lettland, MigratieMuseumMigration i Belgien och Almadéns gruvpark i Spanien.

Det europeiska kulturarvsmärket är en del av EU:s Kreativa Europa-program. Finland anslöt sig till kulturarvsmärket 2018. I vårt land är det Museiverket som samordnar arbetet kring märket.

Det andra nationella urvalet för det europeiska kulturarvsmärket är redan i gång och Finlands nästa ansökan ska börja beredas efter sommaren.