Nyheter

Förtjänstfulla utvecklingsprojekt inom undervisning belönas med det europeiska EITA-priset

Program Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+
Det europeiska priset för innovativ undervisning (EITA) som delas ut för andra gången lyfter fram de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning som genomförts inom programmet Erasmus+. Fyra Erasmus+ -projekt i Finland belönas med priset.
Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto 2022. Palkinnon teema luovuus, kestävä kehitys ja yhdessä oppiminen.

Teman för EITA-priset år 2022 är kreativitet, hållbarhet och att lära sig tillsammans i enlighet med initiativet New European Bauhaus. I Finland belönas Metsokankaan koulu, English Speaking Playschool of Oulu, Kalajoen lukio och Mercuria.

Temat för Metsokankaan koulus projekt ”Välbefinnande, internationalisering och kompanjonundervisning i vår skola” var välbefinnande. Lärarna deltog i kurser runt om i Europa där de tillägnade sig nya perspektiv och tillvägagångssätt för att öka välbefinnandet i vardagen i skolan.

– Mycket av det vi lärt oss har blivit en del av verksamheten i skolan. Vi använder till exempel regelbundet metoder inom konstterapi i undervisningen, elever och lärare använder mindfulness för att slappna av under skoldagen och vi använder olika utomhusmiljöer i undervisningen tack vare projektet, säger Jaana Hekkanen och Heini Peltoperä, lärare vid Metsokankaan koulu.

Inom projektet ”Ready, Steady, Play!” vid English Speaking Playschool of Oulu utvecklades undervisningen i engelska inom småbarnspedagogik med hjälp av lek och berättelser. Projektet gav betydande resultat: barnen började använda engelska i större omfattning både hemma och på daghemmet. Materialet som producerades inom projektet fick dessutom stor spridning i Europa.

Kalajoen lukios projekt ”EU inclusion approaches” hade som mål att hitta nya metoder för deltagande. Inom projektet förverkligades funktioner med låg tröskel, där personer med olika bakgrund kunde mötas på ett naturligt sätt. De studerande har lärt sig om mångfald och växelverkan mellan kulturer.

Projektet Mercurian Young Talents sammanförde studerande i företagsekonomi och studerande inom artesanbranschen. De studerande bildade grupper och grundade företag som planerade, tillverkade, marknadsförde och sålde sina produkter. Lärarna fungerade som coacher för grupperna. Tack vare programmet skapades en företagarstig vid läroanstalten, som blivit en etablerad del av undervisningen.

Programmet Erasmus+ stödjer utveckling av undervisningen

Med det europeiska priset för innovativ undervisning vill man belöna lärare och skolor som främjar de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning och lärande, främja lärande i samverkan samt lyfta fram vilken betydelse programmet Erasmus+ har för samarbetet mellan lärarna i Europa.

De nationella programkontoren inom Erasmus+ utser mottagare av EITA-priset årligen. Från varje land som deltar i Erasmus+ väljs ett projekt inom varje priskategori. Kategorierna är småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Priset beviljas avslutade Erasmus+ -projekt.

EITA-priset ges sammanlagt till 98 projekt i Europa. Priserna delas ut officiellt den 25 oktober vid en prisutdelningsceremoni som arrangeras av EU-kommissionen