Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna och till Konstuniversitetet startar 5.1

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet ordnas 5.1–19.1.2022.
Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

Gemensam ansökan till högskolorna har på våren delats upp i två skilda gemensamma ansökningar. I vårens första gemensamma ansökan som börjar nu ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet som börjar på hösten. Ansökningstiden börjar 5.1 klockan 8 och löper ut 19.1 klockan 15.

I vårens första gemensamma ansökan finns det sammanlagt 322 ansökningsmål, av vilka 156 är yrkeshögskoleutbildningar och 166 universitetsutbildningar. Både yrkeshögskolororna och universiteten erbjuder flera ansökningsmål än förra året som är riktade till dem som avlagt en examen på andra stadiet. Det finns sammanlagt lite över 6 000 nybörjarplatser i gemensamma ansökan, vilket är ungefär 500 flera än för ett år sedan.

Vårens andra gemensamma ansökan är 16.3–30.3.2022. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. 

Ingen prioritering av ansökningsönskemål i januaris ansökan

I varje gemensam ansökan går det att söka till högst sex utbildningar. I vårens första gemensamma ansökan behöver sökande inte prioritera sina ansökningsönskemål. Det innebär att en sökande kan godkännas till alla utbildningar som hens antagningsframgång räcker till. Sökanden kan trots det ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin som leder till högskoleexamen.

Högskolorna kan meddela sökande om vårens första gemensamma ansökans antagningsresultat från och med början av februari. Samtliga resultat publiceras senast fredagen den tredje juni.

Ansökan sker i Studieinfo-tjänsten. Första gemensamma ansökans utbildningar, antagningsgrunder och anvisningar om hur man ska ansöka finns också i Studieinfo.

Högskolornas ansökningsservice ger råd i frågor om ansökan. 

Ytterligare information

  • Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi,  tfn 029 533 1615
  • Planerare Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, tfn 029 533 1758