Nyheter

Grunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen har reviderats

Utbildning och examina Examensgrunder Tjänstebranschen
Grunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen reviderades så att de motsvarar behoven av kunnande i dagens arbetsliv och samtidigt stärkte man grundfärdigheterna i arbetslivet samt service- och datasäkerhetskunnande. De yrkesinriktade examensdelarna och kraven på yrkesskicklighet i dem reviderades i sin helhet. I grunderna ingår även de reviderade gemensamma examensdelarna och de valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla grundexamina. De reviderade grunderna träder i kraft 1.8.2022.
En man tittar på övervakningskameror i ett mörkt rum.

Uppgifterna inom den privata säkerhetsbranschen förutsätter ett mångsidigt kunnande. Arbetsuppgifterna inom branschen relaterar till olika bevaknings- och kundservice-, beredskaps- samt övervakningsuppgifter. Förutom väktare arbetar inom branschen bland annat säkerhetsvakter, ordningsvakter samt personer med ett kunnande i säkerhetsskyddsuppgifter och sakkunniga inom säkerhetsbranschen.

Arbetet inom säkerhetsbranschen är allt mer kundservice. Arbetet kräver serviceinriktning, en förmåga att förstå kundernas behov och färdigheter att möta olika människor. Att använda teknologi och att beakta data- och cybersäkerhet i arbetet ingår i allt fler uppgifter i branschen.

 

Kompetensinriktningen stärks i examensgrunderna

De nya grunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen svarar på de växlande behoven av kunnande i arbetslivet. Kunnande i kundservice, data- och cybersäkerhet är integrerade i de yrkesinriktade examensdelarna vilket stärker bredden i examen. Bedömningen av kunnandet sker i fortsättningen med bedömningskriterier som är lika för alla i de  yrkesinriktade grundexamina.

De obligatoriska examensdelarna är Arbete i säkerhetsvaktens serviceuppgifter (30 kp) och Riskhantering och utarbetande av säkerhetsdokument  (25 kp). Med denna lösning vill man betona rollen av kundservice i uppgifter inom säkerhetsbranschen samt göra avläggandet av examen mer flexibel genom att i ett senare skede av studierna kunna visa ett kunnande som betonar riskhantering.

Examensspecifika yrkesinriktade examensdelar är 12  och omfattningen varierar mellaan 15-30 kompetenspoäng. I grunderna ingår även de reviderade gemensamma examensdelarna ( tillsammans 35 kp) samt sex valbara yrkesinriktade examensdelar som är gemensamma för alla varav nya examensdelar är Verksamhet med ansvar för klimatet och Att fungera i en internationell arbetsmiljö .

 

Revideringen genomfördes i en öppen process

Grunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen genomfördes i en öppen process. Drygt hundra representanter för arbetslivet och utbildningsanordnare deltog i olika skeden av workshop arbetet. Förberedelsen av en examensdel för säkerhet under evenemang, som dök upp på slutrakan av arbetet, genomförs senare i ett samarbete med aktörer från säkerhets-,evenemangs- och resebranschen.

Läroanstalterna har ännu ett halvt år på sig för att planera hur undervisningen ska genomföras enligt de nya grunderna. Läroanstalterna kan ordna utbildningen på det sätt de önskar. Man kan t.ex undervisa cybersäkerhet och datasäkerhet under skilda kurser men kunnandet i dem visas dock i yrkesprov i samband med praktiska uppgifter.

 

De nya grunderna träder i kraft 1.8.2022

De reviderade grunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen tas i bruk 1.8.2022. En grundexamen inom säkerhetsbranschen kan enligt nuvarande examensgrunder avläggas till och med 31.7.2026.

 

Mer information

ammatillinen.koulutus [at] oph.fi (ammatillinen[dot]koulutus[at]oph[dot]fi)