Nyheter

Grundexamen inom konstindustrin har fått nya examensgrunder

Utbildning och examina Examensgrunder De humanistiska och konstnärliga områdena
Grundexamen inom konstindustrin ger möjligheter att utbilda sig mångsidigt för olika uppgifter inom branschen. Typiskt för konstindustrin är estetik, visualisering, kulturellt kunnande, hantverk och företagande. Vid revideringen av grundexamen inom konstindustrin betonade man även kundorientering, digitalisering och cirkulär ekonomi. De nya examensgrunderna införs 1.8.2023.
Färgglad hand.

De nya gemensamma bedömningskriterierna införs

I revideringen ändrade man bedömningen av kunnandet genom att införa de för alla grundexamina gemensamma bedömningskriterierna. Genom revideringen av bedömningen av kunnandet strävar man både efter att underlätta bedömningen och att förbättra dess tillförlitlighet. Ändringen innebar att kraven på yrkesskicklighet måste formuleras om i hela examen. Därtill välde man att stärka kompetensinriktningen och se över innehållet i kraven på yrkesskicklighet samt förenhetliga sättet att beskriva kunnandet för de olika examensdelarna. I revideringen stärkte man också bland annat följande infallsvinklar: kundorienteringen, den cirkulära ekonomin och digitaliseringen. Man fäste också vikt vid den praktiska tillämpningen av examensgrunderna ur arbetslivets synvinkel.

Revideringen ändrade inte på uppbyggnaden av examen

I revideringen valde man att hålla kvar uppbygganden av examen och examensbenämningarna. Namnen på examensdelarna ändrades endast i fråga om två examensdelar. Två examensdelar reviderades så att de har samma innehåll som i grundexamen inom textil- och modebranschen som reviderades parallellt med grundexamen inom konstindustrin. De här två examensdelarna är den obligatoriska examensdelen produktifiering och kommunikation om kunnandet samt den valbara examensdelen arbete i en näthandelsmiljö.

Grundexamen inom konstindustrin utbildar artesaner, urmakare och mikromekaniker

År 2021 avlade 784 personer grundexamen inom konstindustrin. Den största anordnaren av grundexamen inom konstindustrin var år 2021 SASKY koulutuskuntayhtymä. Grundexamen inom konstindustrin utbildar artesaner, urmakare och mikromekaniker. År 2021 utexaminerades 751 artesaner, 12 urmakare och 11 mikromekaniker. Den som avlägger grundexamen inom konstindustrin har möjlighet att enligt eget intresse välja mellan 11 kompetensområden. År 2021 var det populäraste kompetensområdena inredningsbranschen (264), produkttillverkning (198) och träsnickeri (74).

På våren 2023 ordnas ett evenemang, där man tillsammans diskuterar och går igenom de nya examensgrunderna. Mer information om evenemanget kommer i början av år 2023.