Nyheter

Gymnasieutbildningens statistikföringsdag och uppgifter som hämtas från KOSKI

Tjänster Gymnasieutbildning Statsandelar

Utbildningsstyrelsens statsandelsteam hämtar utbildningsanordnarnas och läroanstalternas studerandeantal inom gymnasieutbildning, samt övriga uppgifter som behövs för att beräkna statsandelsfinansieringen, från informationsresursen Koski enligt situationen på statistikföringsdagen 20.1.2022.

För anordnarna av gymnasieutbildning och läroanstalterna har utarbetats en anvisning gällande uppgifterna som överförs till informationsresursen Koski och beräkningen och fastställandet av statsandelsfinansieringen. Anvisningen har uppdaterats senast i november 2021.

Under helheten som riktar sig till utbildningsanordnare på Koski-tjänstens wikisidor finns en årsklocka över hur Koski-uppgifterna används i statistikföringen och beräkningen av statsandelsfinansieringen (sidan är på finska: Vuosikello KOSKI-datan käyttöön tilastoinnissa ja valtionosuusrahoituksen laskennassa). Under rubriken ”Beräkning av statsandelsfinansieringen för gymnasieutbildning” (Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta) syns de datum då statsandelsteamet hämtar utbildningsanordnarnas och läroanstalternas uppgifter från informationsresursen Koski.