Nyheter

Höjning av Utbildningsstyrelsens forsknings- och magisterstipendier från 1.1.2023

Program Högskoleutbildning Stidpendier för forskare Scholar Rescue Fund
Utbildningsstyrelsen erbjuder stipendier till utländska doktorander för forskningsarbete i Finland samt till forskare och studerande vid utländska universitet för forskning och magisterstudier i det finska språket och Finlands kultur vid universitet i Finland. Stipendieprogrammen stöder internationaliseringen av forskning och utbildning samt uppbyggandet av kontakter mellan utländska universitet och universitet i Finland. Programmen stöder också från krisområden inkommande forskares möjligheter att fortsätta sitt arbete.
OHJELMAT

Den föregående förhöjningen gällde 2015 års stipendierna. Forsknings- och magisterstipendierna har halkat efter den allmänna utvecklingen. Också den pågående inflationsutvecklingen ökar behovet för förhöjning.

Utbildningsstyrelsen har beslutat att höja forsknings- och magisterstipendierna från år 2023. Förhöjningen gäller ansökningar som inlämnats tidigast 1.1.2023. Stipendier som ansökts före 1.1.2023 bibehålls på samma nivå, även om stipendieperioden skulle börja eller fortsätta i 2023.

Förhöjningen gäller följande program:

 • EDUFI Fellowhip till utländska doktorander                                  1 900 €/mån (tidigare 1 500 €)
 • EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine                1 900 €/mån (tidigare 1 500 €)
 • IIE- Scholar Rescue Fund -programmet till forskare i början
  av sin karriär som kommer från krisområden                              1 900 €/mån (tidigare 1 500 €)
 • Stipendium i finska språket till forskarstuderande och
  forskare                                                                                               1 900 €/mån (tidigare 1500 €)
 • Besläktat folk stipendium till forskarstuderande och forskare 1 900 €/mån (tidigare 1500 €)
 • Stipendium i finska språket till magisterstuderande                  1000 €/mån (tidigare 800 €)
 • Besläktat folk stipendium till magisterstuderande                     1000 €/mån (tidigare 800 €)

  

Läs mera om programmen på vår webbsida nedan. På programsidorna finner du kontaktinformation till respektive program