Nyheter

Hur erfarenheter under studier påverkar personlig utveckling? Delta i Campus International-undersökningen!

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Högskoleutbildningen TCA Internationalisering
Utbildningsstyrelsen söker respondenter till en internationell undersökning som forskar studietidserfarenheternas inverkan på personlig utveckling, med särskilt fokus på internationaliseringserfarenheter. Studenter som studerar för lägre eller högre examen vid en yrkeshögskola eller ett universitet söks som respondenter till undersökningen.
Nuoret ottavat ryhmäselfietä
Fyra studenter promenerar i en park. Två av dom slår ett hög fem.

Undersökningen innehåller frågor om bakgrundsinformation, egenskaper och beteendemönster. Samtidigt kan du lära av dig själv i undersökningen. Deltagarna svarar på enkäten vid två tidpunkter, vars resultat jämförs.

Vad:

Undersökningen forskar hur unga vuxna utvecklas personligen genom erfarenheter under studietid. Fokus ligger särskilt på internationaliseringserfarenheter, antingen i Finland eller i ett utbyte i ett annat land.

Till vem:

Alla som studerar vid en högskola i Finland. Det spelar ingen roll om du ska gå på studentutbyte eller inte. Också dom som inte planerar att åka på utbyte efterlyses som respondenter i undersökningen.

Varför:

Lägg ditt kort i högen och hjälp oss att samla information om detta viktiga och intressanta ämne. Undersökningen är gjord av rent vetenskapliga skäl och deltagandet är anonymt *. De som fyller i undersökningen får även personlig sammanfattning och bedömning som en del av undersökningen. För att få tillräckligt många respondenter till undersökningen ber vi er vänligen att vidarebefordra meddelandet till andra studenter, till exempel i ämnesorganisationernas Facebookgrupper.

Hur:

Genom att registrera dig via följande länk och fylla i en kort bakgrundsundersökning senast den 15 september 2022. En länk till själva undersökningen kommer att skickas via e-post inom kort, och en uppföljande undersökning kommer att finnas tillgänglig igen om några månader. Frågeformulär är på engelska.


Om du har inga frågor om undersökningen, vänligen kontakta oss på erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi.
Tack på förhand för att du deltar!

* Deltagande är frivilligt och kan avbrytas om så önskas. Uppgifterna som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt i strikt överensstämmelse med reglerna om skydd av personuppgifter. Data kommer att utvärderas anonymt och personlig information hålls åtskild från annan undersökningsdata.

 

Kommunikationsmaterial för högskolor

Twitter:

Hur erfarenheter under studier påverkar personlig utveckling? Delta i undersökningen!

Instagram:

Hur erfarenheter under studier påverkar personlig utveckling? Instagram banner