Nyheter

I NouHätä!-kampanjen får man livsviktiga säkerhetskunskaper

Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet
NouHätä! kampanjen har i över ett kvartssekel stöttat skolor i deras undervisning i räddningskunskaper. Under de här åren har omkring 850 000 åttondeklassare inom den grundläggande utbildningen undervisats i säkerhet i samband med kampanjen. Anmälan till NouHätä! läsåret 2022–2023 har öppnat och pågår fram till 3.2.2023. I kampanjen ingår också en tävling i säkerhetskunskaper.
Joukko yläkouluikäisiä oppilaita istumassa koulun portailla

NouHätä! är en riksomfattande kampanj i räddningskunskaper för högstadieklasser. Kampanjens mål är att öka ungas beredskap att förutse farliga situationer och att agera rätt i dem. Samtidigt vill man påverka ungdomarnas säkerhetstänk.

NouHätä! är ett samarbete mellan räddningsväsendet och skolor. Med hjälp av kampanjmaterialet kan lärare och räddningsverkens säkerhetsutbildare lära ut säkerhetskunskaper till elever i årskurs åtta. Räddningsförbunden och Räddningsinstitutet medverkar i arrangemangen av kampanjens tävlingar. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland organiserar kampanjen och den finansieras av Brandskyddsfonden.

En av skolgemenskapens uppgifter är att visa ungdomarna att var och en påverkar sin egen och andras trivsel, hälsa och säkerhet med sina handlingar.

– De frågor som behandlas i NouHätä hör till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Utöver brandsäkerhet får man lära sig andra färdigheter som behövs i farliga situationer, såsom att agera och hämta hjälp, berättar kampanjambassadören Risto Vesalainen från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Kampanjen vill nå alla åttondeklassare

Under sina tjugosex år har NouHätä! blivit en viktig del av skolornas säkerhetsundervisning och räddningsväsendets säkerhetskommunikation. Otaliga lärare och säkerhetsutbildare inom räddningsbranschen har bidragit till att förbättra ungdomars säkerhetskunskaper och säkerhetstänk. Hittills har NouHätä! nått över 850 000 elever i årskurs åtta. Det är en av de största kampanjerna som ordnats för en åldersklass i grundskolan.

– NouHätä skulle snarare kunna betraktas som ett utbildningsprogram i och med att kampanjen genomförs i hela landet och året runt. Undervisningsmaterialet är fritt tillgängligt på kampanjens webbplats för alla, säger Vesalainen.

Tanken med NoutHätä! är kampanjen ska genomföras årligen med alla åttondeklassare. I dagens läge deltar cirka 75 procent av skolorna och eleverna i årskurs åtta. För att uppnå hundra procent måste både lokala räddningsverk och skolor engagera sig som organisationer i kampanjen.

– Rektorerna har en nyckelroll i skolorna, eftersom de ansvarar för skolans övergripande verksamhet, poängterar Vesalainen.

Beredskap som tema det här läsåret

Det här läsåret kommer kampanjen att mer än tidigare sätta fokus på beredskap för störningar, till exempel långa avbrott i vatten- och eldistributionen. Mångsidigt läromaterial finns tillgängligt redan nu och under hösten kommer det att finnas uppdaterade lektioner på webbplatsen. Även lektionerna behandlar beredskapsfrågan i större utsträckning är tidigare.

Höjdpunkten för NouHätä! är den riksomfattande tävlingen i räddningskunskap som ordnas på vårterminen. I år hålls det inledande kvalet på webben. De regionala tävlingarna ordnas per välfärdsområde som traditionella tävlingar med teori- och flervalsfrågor. Från varje välfärdsområde går det bästa laget vidare till finalen i Kuopio.

Anmälan till NouHätä har nu öppnat och man kan anmäla sig fram till 3.2.2023.

– Alla åttondeklassare med lärare är välkomna att lära sig viktiga säkerhetskunskaper, säger kampanjambassadören Risto Vesalainen från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.