Nyheter

Inloggning med MPASSid i Helsingin Sanomats nyhetsinnehåll – skolorna behöver inte längre någon separat Sanoma-kod

Tjänster MPASSid
Sanoma håller på att ta i bruk MPASSid som ett inloggningsalternativ i webbnyhetsinnehållet i Helsingin Sanomat, Aamulehti och Satakunnan Kansa. Med MPASSid är det möjligt att läsa nyheter direkt från läroanstaltens konto utan separata Sanoma-koder i de skolor där man köpt licenser som gör det möjligt för eleverna att läsa tidningarna.
En unga elev förundrar sig över en datorskärm

Bakom ibruktagningen av MPASSid ligger Sanomas mål att ge högklassig och aktuell journalistik till stöd för undervisningen så enkelt som möjligt. De nuvarande lösningarna har krävt separata Sanoma-koder för varje person som loggar in. Med hjälp av MPASSid, som blir ett alternativt sätt att logga in, blir det ännu lättare att ta i bruk nyhetsinnehåll vid läroanstalterna.

Man kan logga in i Sanomas nyhetsinnehåll via MPASSid senast från början av höstterminen 2022

- MPASSid gör det möjligt att så enkelt som möjligt använda vårt nyhetsinnehåll i skolorna. Vi vill göra det möjligt att använda vårt kvalitetsinnehåll i undervisningen, berättar utvecklingschef Vesa Lindqvist från Sanoma.

MPASSid testas för Helsingin Sanomat våren 2022, och som det ser ut nu kan man logga in i Sanomas nyhetsinnehåll via MPASSid senast från början av höstterminen 2022.

HS.fi:s kundstig som exempel på anslutning till MPASSid:s nätverk

Innan MPASSid-samarbetet inleddes i slutet av 2021 hade man redan under en längre tid undersökt olika inloggningslösningar för Sanomas webbtidningar. Man har inte hittat någon egen lämplig lösning i huset, så Sanoma styrde blicken till utomstående aktörer. 

Då föddes idén om att logga in på Wilma – om eleverna redan har en inloggningskod kan de användas som sådana till exempel på HS.fi? Sanoma kontaktade Wilmas leverantör Visma, som i sin tur uppmanande Sanoma att ta kontakt med MPASSid för att gå vidare med ärendet. 

MPASSid var inte en bekant tjänst för Sanomas webbtidningssida sedan tidigare, men efter att ha satt sig in i frågan började det verka vara en bra och framför allt enkel lösning även för Sanoma själv. MPASSid hade redan både gränssnitt till inloggningssystemen och läroanstalternas nätverk, så samarbetet ansågs vara fruktbart för alla parter. 

Från och med nu började saker och ting få framåt snabbare. Via Utbildningsstyrelsens MPASSid-serviceadress kom man överens om ett första introduktionsmöte, utifrån vilket beslutet om valet av den tjänst som skulle tas i bruk i stor utsträckning kunde fattas genast. Även de preliminära planerna för ibruktagandet av MPASSid-systemet kunde göras snabbt, även om man var tvungen att göra en utredning särskilt med tanke på de tekniska detaljerna och systemens kompabilitet. 

När man kom till 2022 nådde man redan den punkten att de tekniska teamen i Sanoma och MPASSid kunde diskutera detaljerna kring ibruktagandet sinsemellan. Nu när sommaren närmar sig börjar den slutliga produktionsanvändningen redan vara i sikte.

Vad lärde vi oss om integrationen av Sanomas tjänster och kundstigen?

Sanoma är med sitt webbinnehåll och i synnerhet med sina Helsingin Sanomat-tjänster den till användarkretsen största tjänsteleverantören som anslutit sig till MPASSid-nätverket under Utbildningsstyrelsens ägo.

Vi förbereder oss på en ökad användning genom att kontrollera vår servicekapacitet och bärkraft under detta år

Helsingin Sanomat har redan en omfattande läsarkår runt om i Finland och vi tror att om dess webbnyhetstjänst införs i MPASSid ökar inte bara tidningens potentiella läsarkår, utan också användningen av MPASSid.  Vi förbereder oss därför på en ökad användning genom att kontrollera vår servicekapacitet och bärkraft under detta år. 

- Vi tror att stora tjänsteleverantörer genom att ansluta sig till vårt nätverk lockar även andra aktörer att bekanta sig med MPASSid vid sidan av de inloggnings- och identifieringssätt de erbjuder. Kända kunder som Sanoma är alltså redan i sig bra reklam för vår tjänst, säger serviceansvarig Kiira Noponen.  

Projektet gav oss också ytterligare fördelar när det gäller att lära oss mer om vad vi kan göra för att locka nya aktörer till våra tjänster: Först och främst upptäckte vi att det finns skäl att öka MPASSid:s synlighet och välkändhet för att tjänsteleverantörerna ska vara medvetna om dess existens redan när de börjar fundera på olika inloggningslösningar. Samtidigt är det bra att sprida medvetenheten om MPASS allt starkare också på utbildningsfältet, så att man även på läroanstalterna tydligare vet vad tjänsten handlar om.

Utifrån våra observationer om Sanoma-projektet kommer våra mål för 2022 att leda oss i rätt riktning, men i och med detta fick vi allt starkare riktlinjer för utvecklingen av MPASSid och kommunikationen om den.