Nyheter

Internationalitet diskuterades under morgonkaffet för handledare

Program Euroguidance Internationalisering Livslång vägledning
Morgonkaffe för handledare är evenemang som ordnas av Utbildningsstyrelsen, där man diskuterar aktuella frågor som rör studiehandledning. I år har man även diskuterat frågor som rör internationalisering inom handledningen.
Kahvikuppeja

Euroguidance i Finland har tagit fram olika verktyg för internationell handledning, berättade specialsakkunnig Anne Valkeapää under morgonkaffet för handledare. Samlingen av verktyg kompletteras i höst med ett informationspaket med fokus på handledning av vuxna. 

Europass kan också vara till hjälp för handledare, berättade Susanna Kärki från Utbildningsstyrelsen. Europass är en avgiftsfri uppsättning av elektroniska verktyg som tagits fram av EU. Med dess hjälp kan man exempelvis kartlägga och dokumentera kundernas utgångsläge och kunnande, och verktyget ger också hjälp med självvärdering. Via Europass hittar man information och länkar gällande arbets- och studieplatser i Europa samt erkännande av examina och kompetens i olika länder. I portalen hittar man stöd och tips för hur man skriver ett bra cv, och i biblioteket kan man utöver sitt cv spara exempelvis betyg och andra dokument. I ansökningsbanken kan man samla alla ansökningsdokument till en helhet och dela en länk till dem vidare.

Presentation: Verktyg för internationell handledning

För unga finns många välbekanta alternativ

Hilma Ruokolainen från EuroDesk berättade om ungdomsprogram som finansieras av EU. Programmet Erasmus+ Youth in Action erbjuder möjligheter för 13–30-åringar. Via programmet kan man åka på ungdomsutbyte, ordna ungdomsverksamhet eller delta i utlottningen av DiscoverEU-biljetter, som ger möjlighet till tågresor i Europa. Man kan dela i EU-finansierade utbyten exempelvis via ungdomscentren i Finland. ”De har mycket internationell verksamhet och kunnande, även för verksamhet med unga som behöver mer stöd”, berättade Hilma.

Via Europeiska solidaritetskåren kan unga vuxna i åldern 18–30 år delta i frivilligarbete eller genomföra ett eget solidaritetsprojekt. Den sändande aktören stöder resan, och den mottagande aktören stöder anpassningen i landet som personen reser till.

Det finns också många organisationer som erbjuder internationella möjligheter för frivilligarbete. Genom EuroDesks Opportunity Finder kan man utöver platser för frivilligarbetare exempelvis hitta platser för avlönad praktik samt annonser om bland annat olika internationella kurser, stipendier och representationsuppdrag. 

Man kan söka arbete utomlands genom att ta del av utbudet på EU:s jobbsökningsportal Eures eller exempelvis genom att söka sommarjobb i Norden genom Nordjobb.

Den som vill studera utomlands bör börja i tid

När man överväger att studera utomlands bör man först reflektera över målen med det, berättade Anne Valkeapää. Man kan åka på ett kortare utbyte eller avlägga en hel examen vid en utländsk läroanstalt. ”Att flytta till ett annat land som examensstuderande är en stor förändring i livet och kräver ofta bättre språkkunskaper än utbytesstudier”, beskrev Anne.

När man åker iväg som utbytesstuderande erbjuder den sändande läroanstalten hjälp och stöd både i ansökningsprocessen och vid återkomsten till Finland. Den sändande läroanstalten beviljar nästan alltid den studerande ett månatligt stipendium och ett resestipendium samt en försäkring. Valfriheten är ofta mindre: den läroanstalt som den studerande ska åka till väljs bland dem som den sändande aktören har avtal med.

I tjänsten Maailmalle.net finns information om studier, praktik, utbyten och frivilligarbete utomlands. I tjänsten finns bland annat en guide för studier utomlands samt landsspecifik information om ansökan till högskolestudier och inträdeskrav. 
”Det är individen själv som måste jämföra läroanstalterna, men handledaren hjälper till med att hitta informationskällor och lyfter fram den kritiska läskunnigheten”, framhöll Anne. Man kan också vända sig till tjänsterna för sökande vid den läroanstalt man vill söka till för att få hjälp med ansökningsprocessen. Man bör börja förbereda sig för ansökningsprocessen i god tid, helst redan ett år i förväg. ”Och man kan alltid åka hem igen”, påminde Anne.

Presentation: Alternativ för internationalisering