Nyheter

Intresset för utveckling av spetsenheter för yrkesutbildningen var stort i ansökningsomgången 2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering Finansiering
Händerna förbinder pusselbitarna.

Målet med spetsenheterna för yrkesutbildning (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stödja aktörerna inom yrkesutbildning att anpassa sitt utbildningsutbud enligt behoven inom näringslivet. Spetsenheterna sammanför partnerländernas regionala kompanjoner såsom anordnare av grundläggande och vidaregående yrkesutbildning, högskolor, forskningscentraler, företag, näringslivets organisationer, myndigheter osv,

Utvecklingen av spetsenheterna för yrkesutbildning i Europa var av stort intresse, för i ansökan som avslutades förra hösten kom det in så mycket som 84 ansökningar. Finansiering beviljades till 13 projekt med en summa på 46 miljoner euro. I två av de godkända projekten ingår finländska aktörer som partner, bland annat Omnia och RASEKO. Mer information om de finansierade projekten finns i kommissionens ansökningsportal.

Funding & tenders (europa.eu)