Nyheter

Kansainvälinen osaaminen on osa jatkuvaa oppimista

Program Euroguidance
Kansainvälinen osaaminen on tulevaisuuden työelämätaito, johon jokaisella löytyy henkilökohtaisesta elämästään aineksia, kirjoittaa Euroguidancen harjoittelija Paula Kemppainen. Työuran aikainen ohjaus tukee yksilöitä uuden oppimisessa.
Nuoria aikuisia kahvilassa
Kuva Paula Kemppainen

Utveckling i arbetet och kontinuerligt lärande är en integrerad del av dagens arbetsliv. Arbetstagarens utveckling betjänar såväl arbetstagaren och arbetsgivaren som samhället. För arbetstagaren är kontinuerligt lärande ett sätt att utvecklas som yrkesperson, och för arbetsgivaren kan det vara en framgångsfaktor. 

Megatrender är långvariga fenomen eller teman som genomsyrar alla områden, och som förändrar samhällen och deras behov. Megatrenderna i arbetslivet utmanar till att stärka hela arbetskraftens kompetens. Var och en måste vara beredd att lära sig nytt och uppdatera sin kompetens under sin karriär. Internationalisering av samhället och arbetslivet är en megatrend som även förändrar de finländska arbetsplatserna.

Man samlar på sig internationell kompetens i olika områden i livet

Internationella färdigheter blir framöver i allt högre grad ett delområde som man behöver behärska i arbetslivet. Internationell kompetens kopplas ofta ihop med rörlighet och språkkunskaper, men även med sådant som nätverkande, anpassningsförmåga och samarbetsförmåga. Begreppet internationalisering har breddats och blivit mer vardagligt.

Var och en av oss har en personlig historia, som även inkluderar internationella erfarenheter. Genom att identifiera dessa erfarenheter kan vi utveckla våra arbetslivsfärdigheter. En del internationell kompetens är redan en del av vardagslivet, såsom kontakter med olika grupper via nätet eller samarbete med människor från olika bakgrunder. Dessa är också arbetslivsfärdigheter som behövs redan nu och vars betydelse kommer att öka i framtiden. Arbetslivet blir allt mer mångsidigt, och de flesta påverkas av internationaliseringen.

Min egen internationella kompetens har ökat såväl genom studier och arbete som på fritiden, exempelvis genom utbytesstudier och internationella arbetsgemenskaper.  Jag upplever att dessa erfarenheter bland annat ger nya perspektiv, empati och flexibilitet i mitt sätt att arbeta. Jag förstår människors olika sätt att verka och arbeta. Jag kan också vara flexibel i mina önskemål eller exempelvis i fråga om det språk som används i arbetet.

Handledning under arbetskarriären stöder individer i att lära sig nytt

Breda och överförbara kunskaper har en särskild betydelse i dagens arbetsliv. Våra globala samhällen kräver också allt mångsidigare internationell kompetens. 
Målet med det kontinuerliga lärandet är att utveckla och förnya människors kompetens i olika skeden av livet och karriären samt att svara på de förändrade kompetensbehoven till följd av förändringar i samhället. Det här är ingenting som någon ska behöva göra ensam, utan alla bör ha möjlighet till lärande och handledning under hela arbetskarriären. Med hjälp av handledning kan man stödja individer i förändringar och i att lära sig nytt. 

Tillgången till handledning bör också tryggas under hela karriären, inte bara under studierna. Även vuxna har rätt att få handledning i sitt arbete. Jag är själv tacksam för den handledning jag fått under min praktik. Jag hoppas att jag ska kunna få handledning även under min framtida karriär, eftersom min internationella kompetens, mina arbetslivsfärdigheter och min expertis kommer att uppdateras och utvecklas under hela min karriär.


Paula Kemppainen studerar till pedagogie magister i magisterprogrammet för jämlikhet och kontinuerligt lärande vid Lapplands universitet. Hon gjorde praktik som hörde till studierna i Utbildningsstyrelsens Euroguidance-team hösten 2022. Paula är intresserad av kontinuerligt lärande i arbetslivet samt av olika karriärstigar.