Nyheter

Kommissionen har beviljat finansiering för Erasmus Mundus-projekt under den nya programperioden

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Europeiska kommissionen har beviljat finansiering för projekt som genomförs inom insatsen Erasmus Mundus. Inom ramen för den nya programperioden delas finansiering ut för två projekttyper: Erasmus Mundus magisterprogram och förberedelser inför Erasmus Mundus magisterprogram.
 Glob och hand.

Ansökan 2021

Under den föregående programperioden inom Erasmus+ 2014–2020 beviljades totalt 250 magisterprogram i hela Europa Erasmus Mundus-finansiering. I och med den nya programperioden 2021–2027 finns också en ny projekttyp inom Erasmus Mundus. Under ansökningsomgången 2021 var det möjligt att ansöka om finansiering för de redan tidigare bekanta Erasmus Mundus magisterprogrammen (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) samt för första gången också för förberedelser för Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Den nya projekttypen sänker tröskeln för att genomföra Erasmus Mundus-projekt, i synnerhet för samarbetsländer, organisationer eller branscher som är underrepresenterade inom Erasmus Mundus-programmen.  

Det lämnades aktivt in ansökningar till bägge insatserna. Totalt fick man in 68 EMJM-ansökningar, och i åtta av dem medverkade finländska högskolor. Det fanns i sin tur sammanlagt 148 EMDM-ansökningar och i två av dem medverkade finländska högskolor.

 

Beviljad finansiering 

I ansökan 2021 tilldelades finansiering åt 27 Erasmus Mundus magisterprogram, och i två av dem medverkar en finländsk högskola. För förberedelser för Erasmus Mundus magisterprogram beviljades finansiering åt 42 projekt. Bland de finansierade projekten fanns inga finländska högskolor. Även om ingen finländsk högskola beviljats finansiering för förberedelser för magisterprogram, kan en högskola ändå delta i ett EMDM-projekt som samarbetspartner i magisterprogrammet.

Följande Erasmus Mundus magisterprogram där finländska högskolor medverkar beviljades finansiering 2021:

  • Erasmus Mundus Joint Master in Sustainable Mineral and Metal Processing Engineering, Uleåborgs universitet deltar som koordinator
  • Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering, LUT-universitetet deltar som partner

 

Ansökan om Erasmus Mundus magisterprogram 2019–2021 och finländska aktörers medverkan.

År Beviljad finansiering Antal ansökningar Finansierade program totalt Finländska högskolor i ansökningarna Finländska högskolor i godkända program (koordinator/partner) Andel ansökningar som godkändes (% i hela Europa)
2021 122 mn €  68 27 8 1/1 39%
2020 161 mn € 97 40 12 3/5 41%
2019 166 mn €  91 44 10 1/5 48%

 

Ansökan om förberedelser för Erasmus Mundus magisterprogram 2021 och finländska aktörers medverkan.

År Beviljad finansiering Antal ansökningar Finansierade program totalt Finländska högskolor i ansökningarna Finländska högskolor i godkända program (koordinator) Andel ansökningar som godkändes (% hela Europa)
2021 2 mn €  148 42 2 0 28%

 

Den andra ansökningsomgången för Erasmus Mundus-program under den nya programperioden avslutades 16.2.2022. Den tredje ansökningsomgången öppnar i slutet av hösten 2022.

 

Vad är Erasmus Mundus gemensamma magisterprogram? 

Erasmus Mundus magisterprogrammen är högklassiga, internationella examensprogram som ordnas gemensamt av flera högskolor. I magisterprogrammet ingår studier i minst två olika länder. De studerande erbjuds ett ansenligt stipendium, och när den studerande har slutfört studierna får hen examen från minst två europeiska högskolor.

Vad är förberedelser för Erasmus Mundus magisterprogram? 

Med EMDM-finansieringen kan man skapa kontakter och inleda samarbetsinsatser för att inrätta ett Erasmus Mundus magisterprogram. Finansiering kan sökas då ett konsortium har intresse av att ordna ett gemensamt examensprogram men inte ännu har beredskap att inleda programmet.