Nyheter

Läsande skola-modellen stöder skolorna i det systematiska arbetet för att stärka läskunnigheten

Aktuellt Grundläggande utbildning Programmet för läskunnighet Lärare och pedagogisk personal
Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen bjuder med alla Finlands grundskolor i arbetet för att stärka barnens och de ungas läskunnighet med hjälp av Läsande skola-modellen. Modellen ger mångsidiga idéer och verktyg för att mer systematiskt än tidigare stärka läskunnigheten i den grundläggande utbildningen. Skolorna kan anmäla sig för att vara med och använda modellen.
Den glasögonhuvade tjejen ritar med en markör på en whiteboard.

Modellen Läsande skola ger idéer och strukturer för att mångsidigt stärka läskunnigheten i den grundläggande utbildningen. Med hjälp av modellen kan man utveckla och utvärdera det egna arbetet för att främja läskunnigheten. Läsande skola-modellen stöder genomförandet av läroplanen och främjar målen för mångsidig kompetens. Den nya modellen har planerats av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och är en del av arbetet med att implementera Nationella läskunnighetsstrategin 2021.

Skolorna som meddelar att de vill använda modellen erbjuds också avgiftsfria föreläsningar med sakkunniga. Vid föreläsningarna behandlas bland annat språklig medvetenhet, stöd för läsningen, läsmotivation, samarbete mellan specialläraren och ämnesläraren, modeller för samarbete mellan skolorna och biblioteken samt multilitteracitet i läroplanen.

Verksamheten för att stärka läskunnigheten planeras av skolans egna läskunnighetsteam

Enligt Läsande skola-modellen inleds arbetet för att främja läskunnighet med att skolan utser ett eget läskunnighetsfrämjande team. Utöver personalen är det bra att även bjuda in elever, vårdnadshavare och bibliotekspersonal till läskunnighetsteamet. Olika försök visar att läskunnighetsteamets verksamhet har haft mest effekt då teamet har haft representanter från hela skolan och då man har ställt upp tydliga mål samt gjort upp en konkret plan för verksamheten.

Skolans egna läskunnighetsteam utvecklar en läskunnighetsplan för skolan och Läsande skola-modellen erbjuder rikligt med idéer till innehåll för planen.  

– Läskunnighet är en livslång och helhetsmässig färdighet som stärks genom att den främjas långsiktigt och varje dag. Därför är det av stor betydelse om till exempel eleven börjar varje skoldag med en femton minuters lässtund eller om läraren läser högt för eleverna varje dag. I läskunnighetsplanen kan man också börja med att framskrida med små, konkreta steg, säger Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén.

I Läsande skola-modellen deltar hela skolan i arbetet för att främja läskunnighet

Läsande skola-modellen betonar betydelsen av att hela skolan är med och stärker läskunnigheten. Läskunnighet behövs i alla läroämnen och varje elev behöver läskunnighet också senare i livet efter skolan. Läskunnigheten kan stärkas under varje lektion oberoende av läroämne. Språkmedveten undervisning är en del av arbetet för att stärka läskunnigheten och därför är också varje lärare en lärare i läskunnighet.

Skolorna kan tillämpa modellen helt enligt sina egna behov och resurser. Skolorna har redan nu mycket samarbete till exempel med biblioteken, men modellen kan ge skolorna nya insikter och idéer för sådant som man ännu kunde dra nytta av i arbetet för att stärka läskunnigheten. Verksamheten kan till exempel stärkas ytterligare genom att man inkluderar föräldrakommittén och eleverna i läskunnighetsteamet.

Välkommen med för att höra mer om Läsande skola-modellen 15.2 och 16.2

Välkommen med för att höra mer om Läsande skola-modellen tisdagen den 15 februari klockan 15−15.40 på finska eller onsdagen den 16 februari klockan 15−15.40 på svenska. Ingen förhandsanmälan krävs.

Välkommen med för att använda Läsande skola-modellen och bygga upp en verksamhetskultur som stärker läskunnighet! Materialet som ingår i Läsande skola-modellen uppdateras och kompletteras under år 2022 och skolorna kan också framföra egna önskemål på hur materialet kunde utvecklas.

Alla skolor som anmält sig för att vara med och använda modellen får information om materialet och deltagarlänkar till föreläsningarna som hålls av sakkunniga.

Anmäl att din skola vill börja använda Läsande skola-modellen

Ytterligare information:
Belinda Kardén, koordinator, Läsrörelsen: belinda.karden [at] oph.fi tfn 029 533 1827