Nyheter

Logistiklösningar kan minska koldioxidavtrycket

Utbildning och examina Examensgrunder Tjänstebranschen
Miljömedvetenheten har ökat snabbt inom logistikbranschen. Man strävar efter att minska transportkedjornas miljöbelastning och utveckla hela beställnings- och leveranskedjor mot en mer ekologiskt hållbar riktining. Vid revideringen av grundexamen i logistik har miljömedvetenheten varit i fokus. De nya examensgrunderna införs 1.8.2022.
Den kvinnliga busschauffören tittar på kameran med ett leende.

Nyheterna från logistikbranschen handlar om hur världsläget inverkar på branschen. Bränslepriserna har stigit,  internationellt är förarbristen akut och den gröna övergången sätter press på utvecklingen av verksamheten. Branschen som är betydande för samhället och näringslivet har redan länge stärkt sin verksamhet genom artificiell intelligens och automation, utvecklat ekologiskt hållbara lösningar och utökat flexibiliteten. Utvecklingen syns bland annat i form av automatisering och robotisering av lagren, optimering av leveranskedjorna, i användningen av packningsmaterial och som nya typer av transportlösningar. Åtgärderna ger logistikabranschens företag konkurrensfördelar och främjar samtidigt den gröna övergången inom branschen.


Kunnande i att använda nya typer av utdelningsfordon

Grundexamen i logistik omfattar branschens olika uppgifter, allt från beställnings- och leveranskedjor inom godstrafiken till persontrafik. I examen ingår kompetensområdena för transportservice, flyplatsservice och servicelogistik.

-    Ett ekonomiskt körsätt har redan länge varit ett kunnande som man betonat i yrkesutbildningen. Genom revideringarna strävar man bland annat efter att utöka kunnandet i att använda nya typer av utdelningsfordon. Då utdelningen sker med ändamålsenlig och för situationen lämpliga fordon blir transporterna mer ekologiska, konstaterar överingenjör Timo Repo på Utbildningsstyrelsen. Repo har ansvarat för revideringen av grunderna för grundexamen i logistik i samarbete med Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. 

Som exempel på nytt kunnande i examen nämner Repo koppling och användning av högkapacitetsfordon samt styrning av drönare. 

 

Arbetet inom branschen sker i olika arbetsmiljöer

Inom branschen finns olika företag, allt från företag som erbjuder globala logistiktjänster till en persons taxiföretag. Utgångspunkten vid revideringen har varit att examensgrunderna på bästa möjliga sätt ska svara mot behoven av kunnande på olika arbetsplatser. 

Ett sätt att öka möjligheterna för användningen av examensgrunderna för behoven i olika företag är att utöka flexibiliteten. Det finns valbara examensdelar för de flesta branscher.


Bestämmelser inom branschen styr examensgrunderna

Logisitkbranschen är reglerad och i samband med författningsändringar måste man ständigt utveckla utbildningen. Som exempel nämner Timo Repo den ändring i lagen om transportservice som gjordes för några år sedan och som sänkte tröskeln för att arbeta som taxiförare eller företagare inom branschen.

- Det är viktigt att grundexamen i logistik ger en möjlighet att utbilda sig till olika yrken inom logistikbranschen och att de studerande får både det kunnande som krävs inom branschen och för företagsverksamhet, påminner Repo.

Redan under sommaren kommer det att göras ändringar i examensgrunderna på grund av författningsändringar. I alla examina där det ingår krav på yrkeskompetens för lastbils- och bussförare införs ett omnämnande om att yrkeskompetensen i fortsättningen också kan förvärvas genom att avlägga provet utan utbildningsperioder.
 

Grundexamen i logistik

  • Omfattningen på grundexamen i logistik är 180 kompetenspoäng. 
  • De nya examensgrunderna införs 1.8.2022.
  • Ungefär 9 500 studerar inom utbildning för grundexamen i logisitik. Av dem avlägger ungefär 2000 examen varje år.
  • I examen ingår tre kompetensområden och sex examensbenämningar:
    • Kompetensområdet för transportservice – lastbilsförare, kombinationsfordonsförare, bussförare 
    • Kompetensområdet för flyplatsservice – underhållsarbetare, marktjänstarbetare
    • Kompetensområdet för servicelogistik – servicelogistikarbetare.

Mer information