Nyheter

Många nyheter och flerdubblat användarantal kännetecknar MPASSids höst 2022

Tjänster Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Digitalisering MPASSid
Det har varit en fartfylld start på höstterminen för MPASSid. De dagliga inloggningarna i tjänsten slog igen alla tidigare rekord redan under den första skoldagen under terminen. Gränsen 100 000 dagliga inloggningar överskreds redan i augusti och antalet inloggningar förblev på samma nivå under hela månaden – i augusti gjordes hela 1 600 000 inloggningar!
Eri ikäisiä aikuisia oppijoita tietokoneen ääressä
Över 1 600 000 MPASSid-inloggningar gjordes i augusti
Över 1 600 000 MPASSid-inloggningar gjordes i augusti. Det tidigare månatliga rekordet var från september förra året, då cirka 1 300 000 inloggningar registrerades.

Utöver den ökade användningen finns det även andra spännande nyheter både i själva MPASS och inom vårt nätverk: uppgifter om den studerandes rätt till avgiftsfria läromedel på andra stadiet har börjat förmedlas via MPASSid för de anordnare som har tagit i bruk det nya avgiftsattributet. Även tjänsterna som är kompatibla med MPASSid har utökats med spännande nya tjänster. 

I den här artikeln berättar vi mer om dessa och andra nyheter som hösten 2022 bjuder på.

Vi publicerar den här nyheten även som en kundmeddelande.

Ny logotyp och inloggningsvy för MPASSid

Vår logotyper förnyades officiellt redan i slutet av våren, men senast nu borde de vara i användning i samtliga tjänster som är kompatibla med MPASSid. 

I fortsättningen kan du logga in i MPASSid-kompatibla tjänster med dina egna läroanstaltskoder genom att välja ”MPASSid” eller vår blågröna logotyp bland alternativen för identifiering.

MPASSid-logotypen och -namnet kan till exempelvis visas så här på sidan
MPASSid-logotypen och -namnet kan till exempelvis visas så här på sidan

Efter sommaren har även själva inloggningssidan för MPASSid förnyats något till sin visuella utformning. Färgerna på sidan har gjorts mer överensstämmande med vårt visuella uttryck, men utformningen och funktionerna är fortfarande de samma: du kan logga in med sökning eller genom att välja din egen läroanstalt till höger på sidan.

Inloggningsvyn är inte synlig för användare som loggar in i en desktop-applikation via MPASSid.

Uppgifter om avgiftsbelagda läromedel på andra stadiet förmedlas via MPASSid

Från och med den här höstterminen kan utbildningsanordnare förmedla information till serviceproducenter om den studerandes rätt till avgiftsfria läromedel på andra stadiet via MPASSid. 

Till följd av den utvidgade läroplikten kan det vid läroanstalter på andra stadiet samtidigt finnas både studerande som betalar för sina egna läromedel och studerande som omfattas av läroplikten och har rätt till avgiftsfria studier och läromedel. Ibruktagandet av förmedling av uppgifter om avgiftsbelagda läromedel utgår från behovet hos utbildningsanordnarna på andra stadiet att följa upp vilka av deras studerande som erbjuds avgiftsfria läromedel och vilka som studerar på egen bekostnad. 

Uppgifterna om avgiftsbelagda läromedel förmedlas tillsammans med de övriga inloggningsuppgifterna

I praktiken förmedlas uppgifterna om avgiftsbelagda läromedel för organisationer som tagit i bruk förmedlingen när den studerande via MPASSid loggar in i en tjänst för lärande som registrerar den studerande med antingen en avgiftsbelagd eller en avgiftsfri licens. Uppgifterna om avgiftsbelagda läromedel förmedlas för samtliga studerande på andra stadiet (rollen ”elev”) med kodvärdena 0 (avgiftsfria läromedel) eller 1 (avgiftsbelagda läromedel).

Målet är att alla studerande på andra stadiet, oberoende av betalningssättet för läromedel, ska kunna använda digitala läromedel på ett jämlikt sätt via MPASSid. Uppgifterna om avgiftsbelagda läromedel är även avsedda att underlätta arbetet med att dela och följa upp licenser för både utbildningsanordnarna och tjänsterna. 

Behovet av att förmedla uppgifter om avgiftsbelagda läromedel är permanent, eftersom det på andra stadier alltid kommer att finnas studerande som inte omfattas av läroplikten och som studerar på egen bekostnad. Utbildningsanordnaren kan även erbjuda avgiftsfria läromedel för icke-läropliktiga studerande.

Nya tjänster som är kompatibla med MPASSid

Samtidigt som antalet användare av MPASSid ökar, ökar även antalet tjänster som är kompatibla med MPASSid-inloggning. 

Bland annat följande tjänster har lagts till i vårt nätverk under våren och sommaren: 

  • Med början från den här hösten har man endast kunnat använda läroanstalternas HS Digi-prenumerationer för att läsa Helsingin Sanomats nyhetsinnehåll med inloggning via MPASSid. 
  • MPASSid-inloggning kommer att tas i bruk i Åbo universitets lärmiljö ViLLE
  • Lärplattformen Edulyzer, som är specialiserad på analyser, har lagts till i vårt förtroendenätverk.

Vad annat händer under hösten?

Även den tekniska utvecklingen av MPASSid fortsätter under hösten. Till exempel har SAML2-underskrift blivit obligatorisk för alla tjänster som använder SAML2-protokoll från och med augusti 2022. 

Höstens största utmaning är att ta i bruk studentnummer som allmän kod för samtliga MPASSid-användare. Utvidgningen av användningen av studentnummer som möjliggör att studentnumret används för utförande av utbildningsanordnares lagstadgade uppgifter har tagits in i lag i början av 2022 och förmedling av studentnumret blir obligatorisk för samtliga användare av MPASSid från och med 3.1.2023. Användning av studentnummer förbättrar den nationella identifieringen av personer, oberoende av system eller utbildningsanordnare.

Utbildningsstyrelsens MPASSid-team i ITK-dagarna

Psst, MPASS-teamet vid Utbildningsstyrelsen deltar i IKT-dagarna i Tavastehus den 6 och 7 oktober. Se vår presentation på fredagsmorgonen eller kom och säg hej till Utbildningsstyrelsens monter!

Du som erbjuder digitala läromedel eller en tjänst för lärande, besök Utbildningsstyrelsens monter för att hämta en affisch som du kan använda för att i din egen monter visa att din tjänst har stöd för inloggning med MPASSid.

MPASSid fortsätter växa och utvecklas även nästa år

Även om slutet av 2022 kommer att vara innehållsrikt fortsätter vi även vår planering på längre sikt. MPASSid-utvecklingsgruppen som utgörs av representanter för organisationerna i vårt förtroendenätverk har nyligen inlett sin verksamhetsperiod för åren 2022–2023. Utvecklingsgruppen har som uppgift att reflektera över och styra utvecklingsriktningen och framtiden för inloggningslösningen tillsammans över organisationsgränser. I och med den nya verksamhetsperioden förnyades även gruppens sammansättning, vilket säkerligen medför nya tankar och perspektiv under året som kommer.

Bland våra mål för de kommande åren finns att utvidga tjänsten till att omfatta nya sektorer inom fostran och utbildning, såsom småbarnspedagogik. Vi vill även bredda vårt nätverk med såväl stora som mindre tjänster för lärande samt givetvis erbjuda en pålitlig och fungerande identifieringstjänst.