Nyheter

Mot en idrott fri från trakasserier – tränarorganisation utvecklar ansvarsfull träning i EU-projekt

Program Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Den finländska organisationen för tränare deltar i ett europeiskt samarbetsprojekt där man bygger rutiner för att förebygga trakasserier inom idrottsträning. Man vill förankra etiken stadigt i interaktionen mellan idrottare och tränare, berättar organisationens verksamhetsledare Sari Tuunainen.
I bilden finns fyra människor, som står på rad och håller upp en Fair Coaching -flagga.

Var tredje kvinnlig och var femte manlig idrottare har upplevt sexuella trakasserier i samband med tävlingsidrott. Detta framgick av en utredning som gjordes av Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf år 2020, och som besvarades av omkring 9 000 idrottare.

Enligt utredningen är trakasserier inte vanligare i tävlingsidrott än i det övriga samhället, men även inom idrottskretsarna krävs arbete för en trygg miljö. Inom tävlingsidrotten bär tränarna ansvaret för ledningen av verksamheten, och de har en central roll i bekämpningen av trakasserier och osakligt beteende.

– Unga kvinnor och även olika minoriteter löper störst risk att bli offer för osakligt beteende eller trakasserier. Det är tydligt att även idrottssamfundet måste göra mer för ansvarsfullhet och etik, säger Sari Tuunainen, verksamhetsledare för Suomen Valmentajat med 4 000 medlemmar.

Hos Suomen Valmentajat hör etik, respekt för andra och rent spel till de värderingar och huvuduppgifter som är inskrivna i organisationens strategi. För närvarande deltar organisationen i ett Erasmus+ Sport-projekt, där man utarbetar en utbildningshelhet för att förebygga trakasserier. Det treåriga projektet Fair Coaching börjar redan vara på slutrakan.

– Jag skulle påstå att vi i Finland har kommit långt i ansvarsfrågor i internationell jämförelse. I vissa länder är osakligt beteende eller sexuella trakasserier tabu, eller åtminstone svårare att diskutera än i Finland, säger Tuunainen.

Det internationella projektet har ändå bjudit på många lärdomar.

– I vissa länder finns bra strukturerade åtgärdsmodeller, där man ser på förebyggande av trakasserier på ett helhetsmässigt sätt som även omfattar exempelvis idrotts- eller matchevenemang. Det internationella projektet ger över huvud taget möjlighet att positionera den egna situationen.

ABC för en respektfull träningsrelation

Fair Coaching-projektet är Suomen Valmentajats andra större Erasmus+-projekt, där organisationen är med som partner. I det föregående projektet SCORE, som genomfördes åren 2015–2016, var temat jämställdhet mellan könen inom träning. Projektets huvudsakliga resultat var ett mentorutbildningsprogram och en verktygslåda till stöd för jämställdhetsplanering inom träning.

Inom Fair Coaching-projektet har man utarbetat ett diskuterande och verkstadsliknande utbildningsmaterial för tränare. Utbildningsmaterialet pilottestades först i Finland och sedan i andra projektländer. I projektet, som leds av den italienska volleybolligan, deltar idrotts- och jämställdhetsorganisationer även från Frankrike, Serbien, Grekland och Nederländerna.

I utbildningen lär sig tränarna att känna igen grupper av människor som befinner sig i en sårbar ställning och möjliga trakasserisituationer. I utbildningen fördjupar man sig också i såväl relationen mellan tränare och adept som relationerna till hela det omgivande idrottssamfundet, och det spektrum av känslor som förknippas med dem.

– Projektet fokuserar på träning med fokus på idrottaren och respekt för andra människor. Man understryker att det individuella möte som sker i träningen baserar sig på respektfull interaktion. I vägledningen av idrottaren stöder man sig på en mycket humanistisk uppfattning om människan.

Till det centrala i utbildningen hör också att definiera och förstå begrepp, samt utöver identifiering av problem även verktyg för att rapportera dem.

Suomen Valmentajat tänker använda och sprida utbildningens resultat, alltid när man har goda möjligheter till det.

– Av utbildningen kan man skräddarsy helheter på två timmar eller två dagar. Vi erbjuder den för tränarnas och grenförbundens bruk, och om våra egna evenemang ger möjlighet till verkstäder, ordnar vi också sådana, säger Tuunainen.

Organisationer väljer projekt utifrån sina egna utgångspunkter

Enligt Tuunainen ger internationellt projektarbete ur föreningens perspektiv viktig fortbildning och lärdomar för frågor inom det egna området.

Hon förringar inte heller det att organisationen genom projekten får tillgång till resurser, det vill säga tid och pengar för sådant som den ser som viktigt för verksamheten. Det innebär också enligt Tuunainen att en liten organisation måste kunna skilja mellan vad som är viktigt och vad som inte är det.

– Vi deltar inte i projekt som inte anknyter till våra strategiska fokusområden. Vi har strikt hållit fast vid att de projekt som vi deltar i ska ha ett väsentligt samband med vår grundläggande verksamhet, säger Tuunainen, och rekommenderar detta tänkesätt även till andra organisationer.

Hon uppmuntrar också finländska idrotts- och andra organisationer att ta del av internationella cirklar, som hon anser att också har ett egenvärde som sådana.

– Det är nu bara så att ett internationellt perspektiv på den egna verksamheten vidgar vyerna väldigt mycket. Inom projekt uppstår dessa vyer redan genom att man bekantar sig med projektpartner och deras verksamhet och sätt att tänka. Detta är viktigt redan i sig, och till det kommer ännu dessa konkreta resultat, som ger praktisk nytta för verksamheten.
 

Projektet Fair Coaching

  • Projekttyp: Erasmus+ Sport, samarbetspartnerskap 
  • Projekttid: 01/2020 - 12/2022
  • Partners: Lega Volley (Italien, koordinator), Alice Milliat Association (Frankrike), K E A  (Grekland), Serbian Rugby League Federation (Serbien), ASSIST (Italien), Fare Network (Nederländerna)
  • Finansiering: 400 000 €

Mikä Kuukauden tähtihanke? 

Tämä juttu on osa Kuukauden tähtihanke -sarjaamme. Nostamme vuonna 2022 joka kuukausi esiin Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettua vaikuttavaa toimintaa ja hankkeita. Kuukauden tähtihanke juhlistaa 35 vuotta täyttävää Erasmus+ -ohjelmaa.

Kirjoittaja: Matias Manner