Nyheter

Museet för nutidskänsla hjälper att reflektera över de känslor som covid-19-pandemin väckte

Lärare och pedagogisk personal Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Statsrådets kansli lanserade Museet för nutidskänsla i oktober 2021. Det virtuella museet erbjuder ett sätt att reflektera över sina känslor och att återhämta sig från krisen i den fortsättningsvis pågående coronapandemin.
Ihminen lepää talvisessa metsässä

Museet för nutidskänsla visar upp känslor som finländarna upplevt under covid-19-pandemin, med början från mars 2020. Museibesökarna får röra sig på en tidslinje över viktiga händelser i början av pandemin och gå tillbaka till bland annat utlysningen av undantagsförhållanden, avspärrningen av Nyland och övergången till distansundervisning. Verken skildrar reaktionerna och känslorna i samband med dessa händelser.

Museet kombinerar vetenskap och konst. Känslorna har kartlagts genom att studera statistik, söktrender, finländarnas konsumtionsbeteende, undersökningar som gjorts av olika organisationer, fenomen i sociala medier och på webben, nyheter samt finländarnas rörlighet och beteende i samband med vändpunkterna under pandemin. Det insamlade materialet har kompletterats med tolkningar av experter på olika områden. Museet tillämpar Paul Ekmans akademiskt erkända teori, enligt vilken människor oberoende av kulturell bakgrund har sex grundkänslor: glädje, sorg, förvåning, rädsla, avsky och ilska.

Till en stark museiupplevelse bidrar bland annat musik av den internationellt prisbelönta kompositören Markku Mäkelä och upplästa berättelser om pandemitiden inspirerade av verkliga händelser. Till museets samlingar hör också sex så kallade känsloverk, det vill säga sex unga konstnärers tolkningar av varsin grundkänsla. De unga konstnärerna har gjort sina konstverk inom ramen för Finska kulturfondens storprojekt Konstens sommar, som samordnades av Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf. Till samlingarna hör också ungefär trettio professionella fotografers bilder av pandemivardagen, som är tagna inom ramen för projektet Poikkeustila 2020.

Museet uppmuntrar till självreflektion. Besökaren kan bland annat svara på frågor om sina känslor och jämföra sina svar med andras eller skriva ett brev till sitt framtida jag.

Museet för nutidskänsla har beställts av statsrådets kanslis projekt Finland fixar det, som har som mål att stärka den mentala kriståligheten genom dialog och kampanjer som främjar orken i vardagen. Hasan & Partners Oy har ansvarat för det kreativa arbetet bakom museet och Into-Digital Ab för det tekniska genomförandet. Sammanlagt över 150 experter från olika branscher har deltagit i förverkligandet av museet. Avsikten är att museets samlingar senare ska överföras till Riksarkivets samlingar om pandemitiden.

Olika sätt att utnyttja museets innehåll i undervisningen

Museet erbjuder både underlag för diskussion och färdigt undervisningsmaterial för olika läroämnen. Museets innehåll kan utnyttjas till exempel på följande sätt:

  • Besök museet tillsammans med eleverna, lyssna på berättelserna och ordna en diskussion kring de viktiga händelserna under covid-19-pandemin. Hur kändes nyheterna om att en pandemi har brutit ut? Hur kändes det att övergå till distansundervisning eller när alla evenemang ställdes in? Hurdana var dina känslor och upplevelser i jämförelse med andras?
  • Be eleverna skriva ett brev till sitt framtida jag. Det är också möjligt att ge tillstånd att publicera brevet i museet.
  • Skildra känslorna under pandemin och i samband med dess olika händelser med konstens medel, ta inspiration till exempel från känsloverken i museets samlingar.
  • Fundera hur en viss känsla låter. Lyssna på museets musikverk eller komponera ett eget verk för olika känslor. Den musik som Markku Mäkelä komponerat för Museet för nutidskänsla finns också på Spotify.

Det går att besöka museet när som helst det passar er grupp, och det är helt gratis. Statsrådets kansli berättar gärna mer om museiprojektet. Ni kan också kontakta oss om ni vill ha guidning: suomitoimii.vnk [at] gov.fi

Sociala medier: @nykytunteenmuseo (Instagram, Facebook, Vimeo

Om ni vill kan ni dela med er av er museiupplevelse i sociala medier under hashtaggarna #NykytunteenMuseo #MuseetFörNutidskänsla #MuseumOfContemporaryEmotion.

Museet är tillgängligt på finska, svenska och engelska.

Kontakt

  • Johanna Kaprio-Papageorgiou, specialsakkunnig i kommunikation, statsrådets kansli, Johanna.Kaprio-Papageorgiou [at] gov.fi, tfn 0295 160 140
  • Tiina Varhee, kommunikationsexpert, statsrådets kansli, Tiina.Varhee [at] gov.fi, tfn 0295 160 710

Mer information om museet