Nyheter

Nästan 6 600 ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Småbarnspedagogik Ukraina
Antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen i Finland fortsätter öka. 
Maailman suurin opettajien ilta

Enligt uppgifter från den riksomfattande informationsresursen Koski finns det för närvarande totalt 5 941 barn, unga och vuxna som flytt från kriget i Ukraina inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Detta är cirka 819 (16 %) fler än i slutet av augusti, då antalet inskrivna ukrainare vid skolor och läroanstalter var 5 122.

En ökning har skett inom alla utbildningsformer. Den största ökningen har skett då det gäller antalet ukrainare som deltar undervisning som förbereder för grundläggande utbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). För närvarande finns det 4 336 barn inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, medan antalet i slutet av augusti var 3 685. På motsvarande sätt studerar för närvarande 295 ukrainare inom utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), medan antalet i slutet av augusti var 183.

Den största gruppen är fortsättningsvis ukrainare inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, vars antal nu uppgår till 4 336.

Över 600 barn som flytt från Ukraina inom småbarnspedagogiken

För tillfället deltar 67 procent av ukrainska barn och unga i åldern 7–15 år i Migrationsverkets (Migri) mottagningssystem i grundläggande utbildning och undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Andelen avslöjar inte direkt hur stor del av alla som flytt från Ukraina går i skola i Finland. Alla ukrainska medborgare som kommit till Finland omfattas till exempel inte av mottagningssystemet, men kan ändå gå i skola i Finland.

Enligt uppgifter från informationsresursen för småbarnspedagogik Varda finns det nu 609 barn som flytt från Ukraina inom den finländska småbarnspedagogiken. En betydande ökning har även skett då det gäller antalet ukrainska barn inom småbarnspedagogiken, eftersom antalet i slutet av augusti var 473.

Andelen barn i åldern 1–6 år i mottagningssystemet som deltar i småbarnspedagogik och förskoleundervisning uppgår till 25 procent.

Utbildningsstyrelsen följer regelbundet upp antalet ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Vi publicerar uppdaterade siffror nästa gång i oktober.

Mer information

  • Statistik: specialsakkunnig Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, tfn 029 533 8549
  • Småbarnspedagogik och lärandet i Finland för personer som flytt från Ukraina: undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, tfn 029 533 1445