Nyheter

Nästan 7 400 ukrainska barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen – i fortsättningen publiceras statistik med en månads mellanrum

Aktuellt
Antalet personer som flytt från Ukraina inom småbarnspedagogiken och utbildningen i Finland har klart ökat under september månad.
En grupp barn som går till skolan

Enligt uppgifter finns det för närvarande totalt 6 670 barn, unga och vuxna som flytt från kriget i Ukraina inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Detta är cirka 430 (7 procent) fler än i slutet av augusti, då antalet inskrivna ukrainare vid skolor och läroanstalter var 6 240. Uppgifterna har sammanställts ur statistiktjänsten Vipunen. Statistiken i Vipunen utgörs av uppgifter som förts in i informationsresursen Koski av utbildningsanordnarna.

En ökning har skett inom de flesta utbildningsformerna. Sett till antalet har den största ökningen skett i antalet deltagare i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. För närvarande finns det 5 020 barn och unga inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, medan antalet i slutet av augusti var 4 740.

Den största relativa ökningen har skett inom utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och yrkesutbildningen. För närvarande studerar 260 ukrainare inom Hux-utbildningen, medan antalet i slutet av augusti var 200. Inom yrkesutbildningen studerar 380 ukrainare, medan antalet i slutet av augusti var 310.

Enligt uppgifter från informationsresursen för småbarnspedagogik Varda finns det nu 730 barn som flytt från Ukraina inom den finländska småbarnspedagogiken. Även när det gäller antalet ukrainska barn inom småbarnspedagogiken har en betydande ökning skett, eftersom antalet i slutet av augusti var 470.

Allt fler ukrainare i mottagningssystemet deltar i utbildning och undervisning

För tillfället deltar 74 procent av ukrainska barn och unga i åldern 7–15 år i Migrationsverkets (Migri) mottagningssystem i grundläggande utbildning och undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, medan andelen i slutet av augusti var 67 procent. Andelen avslöjar inte direkt hur stor del av alla personer som flytt från Ukraina går i skola i Finland. Alla ukrainska medborgare som kommit till Finland omfattas till exempel inte av mottagningssystemet, men kan ändå gå i skola i Finland.

Andelen barn i åldern 1–6 år i mottagningssystemet som deltar i småbarnspedagogik och förskoleundervisning uppgår till 19 procent, medan andelen förra månaden var 25 procent.

Ändringar i uppföljningen av statistikuppgifter

I fortsättningen publicerar Utbildningsstyrelsen ny statistik om antalet ukrainare som deltar i utbildning en gång i månaden. 

Uppgifterna om antalet personer som flytt från Ukraina inom utbildningen hämtas ur utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. I Vipunen uppdateras siffrorna för föregående månad i början av varje månad ur den riksomfattande informationsresursen Koski. Till exempel är siffrorna för oktober tillgängliga i början av november.

Tidigare har antalet ukrainare inom undervisning och utbildning hämtats ur Koski en viss dag varje månad. I siffrorna har alla uppgifter som samlats in fram till dagen i fråga ingått. Eftersom statistiken i fortsättningen alltid gäller en hel månad är det inte möjligt att direkt jämföra siffrorna med den statistik som vi tidigare har publicerat. För att det ska vara möjligt att följa utvecklingen ingår i den statistik som vi idag publicerat även ny statistik från mars till augusti.

Uppgifterna om antalet barn från Ukraina inom småbarnspedagogiken sammanställs på samma sätt som hittills. Siffrorna hämtas separat ur informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda och publiceras i fortsättningen på vår webbplats med en månads mellanrum.

Mer information

  • Statistik: specialsakkunnig Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, tfn 029 533 8549
  • Småbarnspedagogik och lärandet i Finland för personer som flytt från Ukraina: undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, tfn 029 533 1445