Nyheter

Ny handbok stöder elevhandledningen och intensifieringen av den

Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Utveckling av utbildningen Lärare och pedagogisk personal UBS påverkar
Utbildningsstyrelsens nya handbok stöder verkställandet av elevhandledning som svarar mot elevens behov och beskriver vad man bör beakta vid bedömningen av behovet av intensifierad personlig elevhandledning. Handboken fungerar som ett verktyg för handledare och administrativ personal inom undervisningsväsendet.
lukiolaisia

I handboken om intensifierad och personlig elevhandling granskas effekterna av elevhandlingen, och av att den intensifieras, som en helhet, som bildas av såväl lagstiftningen som av utbildningsanordnarens och elevhandledarens verksamhet. 

Behovet av en sådan här handbok uppkom då läroplikten utvidgades. Målet för den utvidgade läroplikten är att varje ungdom som avslutar den grundläggande utbildningen ska avlägga en examen på andra stadiet och få goda förutsättningar för arbetslivet och fortsatta studier. Flera utredningar visar att den vanligaste orsaken till att en ung person avbryter studierna på andra stadiet är att hen valt fel utbildning eller känt sig tvungen att välja en viss utbildning, säger specialsakkunnig Petri Niemi.

Elevhandledningen som är avsedd för alla elever och den intensifierade personliga elevhandledningen bildar en helhet. Enligt lagen om grundläggande utbildning ges intensifierad personlig elevhandledning i årskurserna åtta och nio. Syftet med handledningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet är att bredda de ungas perspektiv på sina möjligheter. 

Behovet av handledning bedöms skilt för varje elev och handledningen är personlig

I den nya handboken har man samlat all information som behöver beaktas då man verkställer elevens rätt till elevhandledning som svarar mot hens behov (lagen om grundläggande utbildning 11 a §). I handboken beskrivs vad man bör ta hänsyn till när man bedömer en grundskoleelevs förmåga att välja utbildning och karriär, alltså hens behov av intensifierad personlig elevhandledning.

– Behovet av intensifierad elevhandledning ska bedömas skilt för varje elev. Ingen enskild faktor ska avgöra vem som får intensifierad personlig elevhandledning, utan i bedömningen av behovet bör man ta hänsyn till många olika aspekter. Eleven kan ha skäl som har samband med lärandet eller hälsan, eller så kan det finnas sociala orsaker till att hen behöver karriärhandledning, beskriver Niemi.

Elevhandledningen är alltid personlig. Elevhandledningen som är avsedd för alla elever och handledningsmiljön utgör utgångspunkten för intensifieringen av handledningen. Handboken tar också fasta på tankesätt som kan påverka karriärvalet negativt och på vad man ska fästa särskild uppmärksamhet vid när man utvecklar elevhandledningen för en elev i den grundläggande utbildningen.