Meddelanden

Ny uppföljningsinformation om personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogik och utbildning

Aktuellt Statistik Ukraina
Utbildningsstyrelsen börjar regelbundet publicera statistik från informationsresurserna Varda och Koski om antalet personer från Ukraina på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter i Finland.
Kuvituskuva: Lapset naulakoilla

I informationsresursen för småbarnspedagogik Varda samt i Koski, den riksomfattande informationsresursen för undervisning och utbildning får man information som anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning sparat om personer från Ukraina inom den finländska småbarnspedagogiken samt i skolor och läroanstalter. 

På Utbildningsstyrelsens webbplats hämtas med två veckors mellanrum uppgifter om antalet personer från Ukraina per utbildningsform och landskap. Avsikten är att uppgifterna ska publiceras i denna takt åtminstone fram till midsommaren.

Utbildningsstyrelsen följer situationen för personer från Ukraina också med hjälp av enkäter till anordnare av fostran och utbildning, som utöver antalet ger information om dem som väntar på en plats inom småbarnspedagogiken eller utbildningen samt om kommunens beredskap att inkludera personer som kommer från Ukraina i undervisningsväsendet. Enkäten gjordes för första gången i april och avsikten är att den ska göras på nytt under maj månad.

Antalet personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogiken och utbildningen har ökat varje vecka. Inom småbarnspedagogiken finns nu 79 barn och i skolor och läroanstalter 2 707 barn, unga och vuxna. Största delen av denna grupp finns i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, där det för närvarande finns 2 312 barn och unga. På andra stadiet finns det fortfarande få som kommer från Ukraina. Flest ukrainare finns i Egentliga Finland och Nyland. Dessa två landskap har tagit emot nästan hälften av alla som kommit och som deltar i småbarnspedagogik, undervisning och utbildning.

Mer information:

  • Statistik: specialsakkunnig Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, tfn 029 533 8549
  • Småbarnspedagogik och lärandet i Finland för personer som flytt från Ukraina : undervisningsråd Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, tfn 029 533 1445