Nyheter

Nya grunder för grundexamen inom textil- och modebranschen

Utbildning och examina Examensgrunder De tekniska områdena
I revideringen av grunderna för grundexamen inom textil- och modebranschen stärkte man arbetslivsinritningen, särskilt betonades hållbarhet och industriell produktion. De nya examensgrunderna träder i kraft 1.8.2023.
Två kvinnor presenterar kläder. Telefonen beskriver situationen i slutet av selfie-pinnen.
Två personer gör klädbeskrivningar för en webbutik.

Textil- och modebranschen befinner sig i en brytningstid. Branschen står för en betydande andel av de globala utsläppen av växthusgaser. I Finland har man försökt lösa det här med att utveckla nya ekologiska material och tillverkningsmetoder samt genom att använda sig av återvunnet material.

Pandemin bidrog till att sätta fart på den industriella produktionen i hemlandet. Nuförtiden blir de flesta utexaminerade från grundexamen måttbeställningssömmerskor. Enligt yrkesbarometern finns det största överutbudet fortfarande bland skräddare och ateljésömmerskor. Däremot finns det efterfrågan på tvätteripersonal och sömmerskor för industriell sömnad samt användare av vävnings- och stickningsmaskiner.

- Det finns möjligheter för den finländska textil- och modebranschen att nå framgångar globalt. Våra styrkor är hållbarhet och kunnande i cirkulär ekonomi. Framgången förutsätter ändå att företagen och läroanstalterna samarbetar för att svara mot bristen på kunnig arbetskraft och kompetensbehoven i branschen, konstaterar undervisningsrådet Minna Taivassalo på Utbildningsstyrelsen.

Vid revideringen av examensgrunderna beaktade man arbetslivets behov genom att utöka kunnandet i hållbarhet, cirkulär ekonomi och industriell tillverkning och sömnad av textilier i examensgrunderna. I samband med revideringen ändrade man också på bedömningen av kunnandet genom att införa de för alla grundexamina gemensamma bedömningskriterierna, vilket innebar att man fick formulera om kraven på yrkesskicklighet.

Innehållet i den för alla obligatoriska examensdelen Arbete i en arbetsmiljö inom textil- och modebranschen redigerades så att det också är möjligt att visa sitt kunnande genom att genomföra en tjänst inom textil- och modebranschen på sidan om att tillverka en produkt så som tidigare.

Genom att utveckla innehållet i de valbara examensdelarna ger man dem som avlagt examen en möjlighet att vid behov placera sig i uppgifter i branschen som är bredare än examensbenämningen. Till exempel ger examensdelen Arbete i ett tvätteri möjligheter att arbeta i olika former av tvätterier.

 

Enkät om stödbehoven för införandet av examensgrunderna

De nya kompetensbehoven inom branschen utmanar också lärarnas kunnande inom branschen. Utbildningsstyrelsen samlar in information om behovet av stöd för införandet av examensgrunderna hos undervisningspersonalen genom en enkät (på finska). Resultaten från enkäten kommer att användas vid planeringen av Utbildningsstyrelsens stödåtgärder. Svara gärna på enkäten!

 

Mer information

Undervisningsrådet Minna Taivassalo, Utbildningsstyrelsen, Enheten för yrkesutbildning , tfn 029 5331294