Meddelanden

Nya studerande har valts till utbildningarna efter grundläggande utbildning

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Antagning av studerande
I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 000 sökande. Av dessa fick 68 800 studieplats. I den förnyade gemensamma ansökan ingick i år för första gången samtliga utbildningar efter den grundläggande utbildningen. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.
Kaksi miestä opiskelijakirjaston sohvalla lukemassa. Taustalla muita pöydän ääressä.

I den förnyade gemensamma ansökan ingick i år för första gången samtliga utbildningar efter den grundläggande utbildningen, dvs. yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), folkhögskolornas folkhögskoleåret-linjer för läropliktiga samt utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). HUX-utbildningen är en ny utbildning som inleds 1.8.2022. Den ersätter de tidigare tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA). 

Den gemensamma ansökan har förnyats som en del av utvidgandet av läroplikten. Förnyelsen innebär att alla läropliktiga, innan de går ut den sista årsklassen i grundläggande utbildning, ska söka till andra stadiets utbildning, handledande utbildning eller annan utbildning inom ramen för läroplikten. 

Studieplats för 97 % av dem som gick ut grundläggande utbildning 

I den gemensamma ansökan fanns 60 800 sökande från grundläggande utbildning, varav 59 200 fick studieplats. Av dem godkändes 24 400 (42 %) till yrkesutbildning och 30 700 (52 %) till gymnasium. Fördelningen av godkända till yrkesutbildning och gymnasieutbildning var densamma som ifjol.

Till yrkesutbildning sökte i första hand 29 400 sökande. I sin helhet godkändes till yrkesutbildning i detta skede 31 800 sökande. Till gymnasieutbildning sökte i år 34 300 personer, varav 31 400 fick studieplats. Till svenskspråkiga utbildningar godkändes 3 700 sökande. 

Till utbildningar med krävande särskilt stöd sökte i år ett rekordantal, 9 200 sökande. Av dessa fick 5 400 studieplats, varav 4 550 sökte direkt från den grundläggande utbildningen. 1 790 sökte i första hand till HUX-utbildningen, medan 3 460 sökande godkändes till den. Till folkhögskolornas folkhögskoleåret-linjer sökte 980 personer, varav 600 godkändes. 

Sökanden får huvudsakligen information om studieplatserna via e-posten 

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten för vårens gemensamma ansökan från och med 16 juni. Sökande som angett sin e-post i sina ansökningar får i sin e-post information om antagningsresultatet. Meddelandet innehåller också en länk med vilken sökanden kan ta emot sin studieplats. Om en sökande inte har angett en e-postadress i sin ansökan, får hen information om antagningen per vanligt brev. De som ännu inte fått en studieplats får utöver e-postmeddelandet ett brev med information om sitt resultat och övriga möjliga utbildningar. 

Studieplatsen bör tas emot senast 30.6. 

Under sommaren kan man också söka via kontinuerlig ansökan

Sökande som inte fått en studieplats i gemensam ansökan kan ännu antas från reservplats under sommaren. Reservplatserna fylls fram till 19 augusti. Dessutom kan läroanstalterna ordna kontinuerliga ansökningar till studieplatser som inte fyllts i gemensam ansökan. 

Om en läropliktig elev som i vår gick ut grundläggande utbildning inte fått en studieplats i gemensam ansökan, kan studiehandledaren ge stöd och handledning vid valet av en lämplig utbildning under sommaren. Ansvaret för handledningen och övervakningen av läropliktiga utan studieplats övergår från och med den 26 augusti till den ungas boendekommun.  

Mer information om utbildningsutbudet och ansökningsanvisningar finns på läroanstalternas webbplatser och i Studieinfo.fi. 

Ytterligare information

Sakkunnig Sofia Åkerblom, tfn 029 533 1146, fornamn.tillnamn [at] oph.fi (fornamn[dot]tillnamn[at]oph[dot]fi)