Nyheter

Nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Ukraina
Utbildningsstyrelsen har publicerat nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt inom utbildningen på andra stadiet, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.
Oppilaita luokassa

Syftet med det nya stödmaterialet är att säkerställa att alla barn, unga och studerande har möjlighet att diskutera och få grundläggande information om krisen i Ukraina och hur den påverkar situationen i Finland. Materialet innehåller bland annat tips för hur ämnet kan behandlas på ett naturligt sätt som en del av den normala verksamheten inom olika utbildningsformer, i olika läroämnen och med barn och unga i olika åldrar. Materialet innehåller också information om hur man kan behandla innehåll som barn och unga tar del av i sociala medier.

Du hittar alla Utbildningsstyrelsens stödmaterial på sidan Undervisningsväsendet, internationella program och krisen i Ukraina. På sidan publiceras också svara på vanliga frågor som berör krisen. Det lönar sig att följa med sidan som uppdateras i rask takt. Stödmaterialen översätts för närvarande till svenska och publiceras på sidan efterhand de blir klara. 

Undervisnings- och kulturministeriet publicerar på sin egen webbplats också information om Rysslands attack mot Ukraina och hur den påverkar undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde.