Nyheter

Nytt stödmaterial för att stödja lärandet för barn och unga som flytt från Ukraina

Aktuellt Grundläggande utbildning Ukraina
Vi har kompletterat våra stödmaterial som berör Rysslands attack mot Ukraina med en ny helhet som tar fasta på hur man i Finland kan stödja dem som har flytt undan kriget i Ukraina.
Läraren och grundskola elever i klassrummet

Från Ukraina anländer nu människor till olika delar av Finland, och antalet människor på flykt ökar. En del tar sig vidare från Finland till andra delar av Europa, medan en del blir kvar i landet.

Det är viktigt att barnen och de unga som stannar i Finland snabbt erbjuds möjlighet till skolgång. De vardagliga rutinerna och sociala relationerna i skolan har en sammanhållande effekt och stärker känslan av trygghet. Alla elever i skolan – även nyanlända – har rätt till elevvårdens tjänster.

De nyss publicerade stödmaterialen riktar sig till utbildningsanordnarna och innehåller information om stödformerna både inom undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning och inom den grundläggande utbildningen samt om elevvården. Därtill finns information om sådant som det är bra att ta i beaktande i synnerhet i kommuner som ännu inte har erfarenhet av att ordna undervisning för elever med invandrarbakgrund. På sidorna finns också en förteckning över material som kan användas som stöd för undervisningen för barn och unga som flytt från kriget i Ukraina. 

Alla våra stödmaterial som anknyter till Rysslands attack mot Ukraina finns på sidan Undervisningsväsendet, internationella program och Rysslands attack mot Ukraina. Stödmaterialen och våra vanliga frågor kompletteras kontinuerligt.